Var fjärde röstade inte i riksdagsvalet 2022

Personer med funktionsnedsättning röstade inte alls lika mycket i riksdagsvalet 2022 som den övriga befolkningen.
Valdeltagandet var endast 76 procent jämfört med 87 procent.
Det framgår av en oroväckande rapport som SCB publicerar idag.

Högs taldeltagande är grunden för demokratin

SCB:s analys visar att valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning varierar beroende på vilken typ av svårigheter man har, men även beroende på graden av svårighet som funktionsnedsättningen medför.

Diagram
Stora skillnader i valdeltagande oavsett åldersgrupp. Ur SCB:s rapport om valdeltagandet 2022.

SCB skriver i en sammanfattning att ”ett högt valdeltagande är grundläggande för ett representativt demokratiskt system och är starkt kopplat till dess legitimitet. Rätten att rösta och deltagande i val är själva kärnan i en demokrati. Hur många och vem som röstar är därför viktiga indikatorer på hur den representativa demokratin fungerar. Valdeltagandet i Sverige är högt i en internationell kontext men det finns skillnader mellan olika grupper i befolkningen.”

SCB: Det kan finnas hinder mot att rösta

Vidare skriver SCB att deras analys även visar ”att det kan finnas hinder mot att utnyttja sin rätt att rösta, då personer med funktionsnedsättning röstar i lägre grad än personer som inte har en funktionsnedsättning. Valdeltagandet varierar både med grad och typ av svårigheter som personen upplever.”