Funktionsrätt om strategin: Urvattnad, vag, kraftlös

Funktionsrättsrörelsen är långt ifrån nöjd med regeringens nya funktionshinderstrategi.
”Urvattnad och utan aktiv involvering”, är omdömet från Funktionsrätt Sverige.

Alltför låga ambitioner

– Vi vill vara positiva och konstruktiva, men vi är oroliga över hur effektiv strategin kan bli. Den är tunn, särskilt i jämförelse med den europeiska funktionsrättstrategin. Både vi och utredaren för Styrkraft i funktionshinderpolitiken uttryckte behov av högre politiska ambitioner, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Hon konstaterar att Sverige har stått utan en verklig strategi sedan 2016, då den förra strategin upphörde.

”10 framgångsrika år väntar”

Nu i september lanserade socialminister Lena Hallengren den nya 10-åriga strategin, med uttalanden om att det nu väntar 10 framgångsrika år. Centralt i den nya strategin är årliga uppföljningar hos 28 statliga myndigheter. År 2026 ska en handlingsplan ha tas fram baserat på vad som kommit fram i de årliga uppföljningarna.

Funktionsrätts förslag saknas

Funktionsrätt Sverige anser att den kommande handlingsplanen dröjer för länge, och att hela strategin behöver mer kraftfulla verktyg. Förbundet har bland annat föreslagit en insatsstyrka inom regeringskansliet och funktionsrättskonsekvensanalyser i direktiv till utredningar och inför varje beslut.

– Inget av det finns med. Det kanske är ett resultat av att vi inte har involverats i framtagandet av strategin på det sätt som FN-konventionen säger, säger Elisabeth Wallenius.

Berömmer att rättsväsendet täcks in

Hon berömmer samtidigt att strategin har en bredd som täcker många livsområden. Hon berömmer även att rättsväsendet finns med i strategin, eftersom detta område ofta glöms bort.

Funktionsrätt vill ha starkare roll

Som en allvarlig brist, däremot, pekar hon på att strategin är alltför vag ifråga om funktionsrättsrörelsens roll.

– För att det här arbetet ska bli framgångsrikt behöver vår roll som oberoende samverkanspart stärkas betydligt. Det gäller i förhållande till regeringen, i samarbetet med Myndigheten för delaktighet MFD och i alla samverkansråd. Vi ser fram emot att få förutsättningar att anta den roll som FN-konventionen, säger Elisabeth Wallenius.

Se även videointervju med Lena Hallengren och Malin Ekman Aldén om regeringens funktionshinderstrategi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *