Funktionsrätt Sverige – äntligen nytt namn för Handikappförbunden

Funktionsrätt Sverige – det är nya namnet på Handikappförbunden enligt ett kongressbeslut idag.

Namnbytet sker formellt den 18 maj 2017 men redan nu lanserar organisationen det nya begreppet ”funktionsrätt”, ett ord som är nytt för svenska språket.

– Funktionsrätt är rätten till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar, säger Stig Nyman som är ordförande för förbundet.

Han säger vidare att namnet bygger på samma grund som organisationen, nämligen mänskliga rättigheter som de förtydligas i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrätt handlar alltså om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Ordet kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder.

Målet är att flytta fokus från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle.

Ett namnbyte är mycket efterlängtat för Handikappförbunden som är samarbetsorgansiation för 39 funktionshinderförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor.

Läs mer om namnbytet på förbundets webbplats.