Funktionsrättsförbund kan tvingas säga upp personal

Uppsägningar eller sänkt sysselsättningsgrad inom funktionsrättsförbunden. Det blir troligen resultatet av regeringens förslag till statsbudget för 2023, säger Nicklas Mårtensson, generalsekreterare för Funktionsrätt Sverige.

Alla utom M var positiva till höjning

Före valet förespråkade alla riksdagspartier utom Moderaterna en höjning av statsbidraget till funktionsrättsförbunden.

Men trots detta, och trots hög inflation, innehåller budgetpropositionen ingen höjning alls under 2023.

Många års urholkning skapar kris

Statsbidraget har urholkats under ett par decennier, vilket steg för steg har tvingat fram besparingar och personalminskningar. Nu är situationen akut på många håll.

– När jag pratar med förbundsordföranden och kanslichefer runt om i funktionsrättsrörelsen så handlar det om att spara, och ytterst att säga upp personal eller minska sysselsättningsgraden.

”Vi vet att vi gör ett otroligt viktigt arbete”

– Våra verksamheter efterfrågas allt mer av både medlemmar och regering, riksdag och myndigheter. Vi förväntas vara delaktiga, och vi vet att vi gör ett otroligt viktigt arbete, men det blir allt svårare när vi inte får ett statsbidrag som ökar med kostnaderna i samhället, säger Nicklas Mårtensson.

LÄS ÄVEN: Efter 15 år av krympande statsbidrag – vilka partier vill höja?

Vill även ha inflationsuppräkning

Funktionsrätt Sverige kräver också att statsbidragen framtidssäkras genom inflationsuppräkning och kompensation för nya tillkommande organisationer.

Funktionsrättsförbunden är hårt pressade av att statsbidragen oavbrutet krympt, bortsett från en mindre förstärkning år 2008. Statsbidraget har ingen årlig uppräkning, så kostnadsökningar för löner, hyra och andra utgifter har urholkat ekonomin.

Nedåtgående spiral

”De knappa resurserna skapar dessutom en nedåtgående spiral. Förbunden tvingas säga upp personal och genomför allt färre aktiviteter. Förbunden kan därmed inte vara en tillförlitlig motpart till riksdag, regering och myndigheter på samma sätt som tidigare”, skrev Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige, och Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, i en debattartikel i oktober 2022.

Alla är överens om att funktionsrättsförbunden gör ett jättejobb för att förbättra Sverige och skapa goda livsvillkor för alla personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom.

Viktigt arbete under pandemin

”Under pandemin spelade vårt arbete en avgörande roll för personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Vi drev på för tillgänglig information, informerade om vikten av tydliggöranden kring riskgrupper och vaccination och våra medlemsförbund bar en tung men viktig börda i att både förmedla information och stötta oroliga och ibland sjuka medlemmar”, skriver man i debattartikeln.

”Vårt arbete för att belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och åstadkomma samhällsförändringar stärker långsiktigt Sverige som land. För att kunna genomföra detta behövs en varaktig och tillförlitlig finansiering. Syftet med statsbidraget är att värna de ideella funktionsrättsorganisationernas oberoende. Urholkningen av bidraget gör det allt svårare för oss att vara en pådrivande kraft”, skriver Elisabeth Wallenius och Nicklas Mårtensson.