”Fusk med p-tillstånd drabbar de som har störst behov”

Skärp kontrollerna av p-tillstånden, kräver Handikappförbundens ordförande Stig Nyman i en debattartikel.
– Om SVT:s siffror stämmer är en så stor del som 70 procent av de parkeringstillstånd som används i Sveriges tre största kommuner förfalskade, skriver Stig Nyman.

Han menar att fusket har blivit möjligt genom brister i uppföljning och kontroll.

– Om förfalskning är så vanligt i Sverige som granskningen visar är det anmärkningsvärt att denna fråga inte tidigare tagits på allvar, skriver Nyman.

SVT:s granskning av fusket visar också att det endast finns två domar för fusk med p-tillstånd under de senaste tre åren.

Stig Nyman betonar att det länge har varit känt att det förekommer fusk och kritiserar därför myndigheterna för bristande kontroll.

– Om förfalskning är så vanligt i Sverige som granskningen visar är det anmärkningsvärt att denna fråga inte tidigare tagits på allvar hos berörda myndigheter och lyfts upp i samråd med funktionshindersrörelsen och drivits vidare inom EU.

Han tycker att det är olyckligt att funktionsnedsättning och fusk åter kopplas samman i debatten.
– Det är som om alla personer med synliga eller osynliga funktionsnedsättningar blir en homogen grupp som återigen ifrågasätts och misstänkliggörs.

– Det blir återigen fusket som kommer i fokus, istället för behoven och rättigheterna. I sista hand är det de med störst behov som drabbas, skriver Stig Nyman.

Foto
Oväntat många snabba sportbilar är utrustade med handikapptillstånd i Stockholms innerstad.

Handikappförbunden efterlyser nationella riktlinjer och ett nationellt register för att lättare komma åt missbruk och förfalskning av parkeringstillstånd.

– Vi ser fram emot en skärpning av uppföljnings- och kontrollsystem när det gäller parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning. Vi anser också att brott som dessa bör tas på allvar och att de som är skyldiga till förfalskning och missbruk av parkeringstillstånd ställs till svars, skriver Stig Nyman i debattartikeln som publicerats på Dagens Samhälles webbplats.