Fyra gånger högre risk att mobbas

Risken att mobbas i skolan är fyra gånger högre för barn som har funktionsnedsättning. Det skriver Statens folkhälsoinstitut i en rapport.

Cirka 14 procent av eleverna i årskurserna 6-9 anses ha en funktionsnedsättning, till exempel astma/allergi, dyslexi, ADHD, autism, epilepsi eller diabetes.

De flesta av dessa elever trivs med livet och känner sig trots allt friska. Rapporten vissar dock att psykisk ohälsa, mobbning och sämre levnadsvanor är stora problem.

– Det är angeläget att förutsättningarna för hälsa hos barn och unga med funktionsnedsättningar förbättras. Förhållanden under barndomen har stor betydelse för hälsan under hela livet. Statens folkhälsoinstitut har därför för avsikt att fortsätta arbetet med att ta fram och sprida kunskap om barn med funktionsnedsättning och deras hälsosituation, säger Anna Bessö, avdelningschef.

– Uppväxtvillkor är en viktig folkhälsopolitiskfråga och barn och unga med funktionsnedsättning bör uppmärksammas, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.