Nyheter

Fyra gånger högre risk att mobbas


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

Nya verktyg för kommunikation 2021
Konferens: Livets möjligheter
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Risken att mobbas i skolan är fyra gånger högre för barn som har funktionsnedsättning. Det skriver Statens folkhälsoinstitut i en rapport.

Risken att mobbas i skolan är fyra gånger högre för barn som har funktionsnedsättning. Det skriver Statens folkhälsoinstitut i en rapport.

Cirka 14 procent av eleverna i årskurserna 6-9 anses ha en funktionsnedsättning, till exempel astma/allergi, dyslexi, ADHD, autism, epilepsi eller diabetes.

De flesta av dessa elever trivs med livet och känner sig trots allt friska. Rapporten vissar dock att psykisk ohälsa, mobbning och sämre levnadsvanor är stora problem.

– Det är angeläget att förutsättningarna för hälsa hos barn och unga med funktionsnedsättningar förbättras. Förhållanden under barndomen har stor betydelse för hälsan under hela livet. Statens folkhälsoinstitut har därför för avsikt att fortsätta arbetet med att ta fram och sprida kunskap om barn med funktionsnedsättning och deras hälsosituation, säger Anna Bessö, avdelningschef.

– Uppväxtvillkor är en viktig folkhälsopolitiskfråga och barn och unga med funktionsnedsättning bör uppmärksammas, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Särnmark
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för STIL
 • Annons för Fremia
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för JAG
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Primass