Gävle: ”Frågor om tillgänglighet handlar om hela samhället”

Fram till 1984 talade man bara om funktionsnedsättning som ett medicinskt problem. Idag har medvetenheten om att sträva efter ett samhälle tillgängligt för alla ökat på många plan. Sören Norman, tillgänglighetssamordnare i Gävle, menar att frågan om tillgänglighet och funktionsnedsättningar berör alla grenar av politiken och samhället.

 


Alla artiklar i temat om funktionshinderråd:

1. Funktionshinderråd utan verklig betydelse?

2. Falkenberg: Hur tillgänglig är demokratin?

3. ”Det är trögt att få gehör”

4. Gävle: ”Frågor om tillgänglighet handlar om hela samhället”

5. ”Generellt så är det lite segt”


 

Sören arbetar som på ett kansli som i linje med detta sorterar direkt under kommunens ”regering” kommunstyrelsen, och han är också tjänsteman i kommunens tillgänglighetsråd, som man kallar det i Gävle. I sitt arbete har han också mycket kontakt med andra som arbetar med de här frågorna ute i länets kommuner och han har också genom resor utbyte med andra delar av landet.

I Gävleborgs alla tio kommuner finns det kommunala råd av det här slaget, men de har lite olika namn. En del kallas tillgänglighetsråd, en del funktionshinderråd och någon har kvar den gamla beteckningen handikappråd. Det är också olika vilket politiskt organ som de sorterar under. Sören menar att det inte är någon formsak utan också handlar om möjlighet till inflytande på fler områden:

– I en del kommuner ligger råden under omsorgs- eller socialförvaltningen, men det är mindre bra tycker jag – de här frågorna skall skötas från en neutral position, för tillgänglighet handlar om hela samhället, säger Sören.

På olika sätt har han kommit i kontakt med de här frågorna sedan mitten av 70-talet, som tjänsteman, politiker, facklig förtroendevald och även som engagerad i föreningslivet för människor med funktionsnedsättning. Han är själv synskadad och har ledarhund.

– Jag har varit seende halva livet och halvseende halva livet, så jag har båda perspektiven, förklarar Sören.

Han arbetade tidigare på landstinget med tillväxt och regional utveckling inom kultursektorn. På kommunen har han arbetat sedan nio år tillbaka, först kallades tjänsten tillgänglighetsrådgivare, sedan fyra år är han tillgänglighetssamordnare. Han beskriver samarbetet kring de här frågorna som gott i Gävle kommun. Bland annat samverkar man här också i en grupp där tjänstemän från de olika förvaltningarna och även från de tre kommunala bolagen för energi, fastigheter och bostäder informerar varandra.

Sören menar att synen på tillgänglighet och på olika former av funktionsnedsättningar har utvecklats under de år som han har arbetat med frågorna.

– Ja visst har det gjort det, men det finns kvar att göra: fortfarande finns det medborgare och även tjänstemän som tror att funktionsnedsättningar bara handlar om rörelsehinder, säger Sören. Han berättar att man på senare tid har riktat in sig mycket på att arbeta med osynliga funktionsnedsättningar, särskilt psykiska sådana.

Att arbetet i Gävle har varit framgångsrikt kan bland annat avläsas i företaget Humanas tillgänglighetsbarometer, där kommunen två år i rad har intagit en hedrande tredjeplats.

– Men vi vill förstår bli etta, säger Sören Norman.