Nyheter

Ge ditt barn god självkänsla – fem sidor i nya Föräldrakraft


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

God självkänsla skapar balans och trygghet och är en tillgång under hela livet. Det gäller alla. Särskilt viktigt är det för barn som behöver särskilt stöd. Nya numret av Föräldrakraft, som utkommer denna vecka, innehåller en femsidig guide om hur man bygger upp självkänslan hos sitt barn.

God självkänsla skapar balans och trygghet och är en tillgång under hela livet. Det gäller alla. Särskilt viktigt är det för barn som behöver särskilt stöd. Nya numret av Föräldrakraft, som utkommer fredagen den 29 januari, innehåller en femsidig guide om hur man bygger upp självkänslan hos sitt barn.

11 saker
att tänka på

* Bekräfta barnets känslor.
* Ge positiv feedback så ofta du kan.
* Beröm inte bara lyckade resultat utan även ansträngningen.
* Anpassa övningar i skolan och hemmet efter barnets förmåga.
* Sätt realistiska mål för barnet.
* Lita på barnets förmåga att klara av olika saker och situationer.
* Lär barnet att tänka positivt om sig själv.
* Ge barnet strategier för hur det ska klara olika situationer.
* Prata positivt om dig själv och andra när barnet hör på.
* Påminn ofta barnet om att du älskar det och att det är en viktig person i ditt liv.
* Låt barnet veta att du älskar det för sin egen skull, inte för sina prestationer. God självkänsla innebär att man tror på sitt eget värde, står upp för sin person och känner att man duger som den man är. Har man god självkänsla är man väl förankrad i sig själv. God självkänsla är med andra ord en viktig byggsten i ett bra liv och gör det lättare att hantera de motgångar som man stöter på, skriver Helen Adolfson i guiden i Föräldrakraft nr 1, 2009.

Med de senaste årens fokus på personlig utveckling är det inte konstigt att intresset för självkänsla har ökat. Flera böcker om ämnet har getts ut och artiklar i en rad tidskrifter har tipsat om hur självkänslan kan förbättras. Att ha god självkänsla är viktigt för både barn och vuxna. Extra betydelsefullt är det för barn och ungdomar som behöver extra stöd.

Det är vanligt att barn som har någon typ av svårighet oftare än andra upplever att de misslyckas. De kan också utsättas för kritik från vuxna eller få negativa kommentarer från kompisar i större grad än andra barn. Därför är det extra viktigt att såväl föräldrar som förskole- och skolpersonal hela tiden tänker på att stärka deras självkänsla.

Som vuxen påverkar man barnets självkänsla från födseln och det är ett uppdrag som pågår under hela uppväxten. Bygga upp barnets självkänsla kan man göra på många olika sätt.

Om du vill ta del av hela guiden i Föräldrakraft nr 1, 2009 kan du beställa en prenumeration på tidningen genom att mejla till annette.wallenius@faktapress.se

 

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Mini Crosser X
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tidvis
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass