”Ge fler med IF chans att studera på folkhögskola”

Folkhögskolan ger personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) unika möjligheter till utbildning, enligt en ny rapport från Folkbildningsrådet.

Allt fler söker sig också till folkhögskolor efter gymnasiesärskolan, men samtidigt minskar utbudet av kurser för denna grupp.

Tvingas säga nej till elever

Rapporten pekar på att många folkhögskolor tvingas säga nej till sökande på grund av bristande resurser. Skolorna har kompetens och en tillgänglig fysisk miljö, men saknar ekonomi för det extra stöd som deltagarna behöver för att tillgodogöra sig utbildningen och att kunna bo på skolan.

Enligt folkhögskolorna beror problemen på att de statliga bidragen inte är förutsägbara och att de inte täcker de merkostnader skolan har.

– Det här är en grupp som generellt har låg utbildningsnivå och som ges begränsade möjligheter i livet, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. På folkhögskola kan de få en unik chans till utbildning och delaktighet.

LÄS ÄVEN: Folkhögskola – bästa vägen för vidare studier?

Viktigt att stärka folkhögskolorna

– Den här rapporten belyser hur angeläget det är att ytterligare stärka folkhögskolornas förutsättningar att arbeta med målgruppen.

Robert Öberg, ombudsman för skola och utbildning på Riksförbundet FUB, delar bilden:

– Det stämmer med den uppfattning vi har om både de positiva möjligheterna och hur svårt det är för Folkhögskolorna att få ekonomisk hållbarhet för att ordna utbildning för personer med IF, säger Robert Öberg.

LÄS ÄVEN: Unga med funktionsnedsättning lyckas ofta med studier på folkhögskola

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *