”Generellt så är det lite segt”

Det finns goda exempel på arbete för tillgänglighet, men generellt så är det lite segt, tycker Dan Engberg, en av föreningsrepresentanterna i kommunala handikapprådet i Falkenberg.

 


Alla artiklar i temat om funktionshinderråd:

1. Funktionshinderråd utan verklig betydelse?

2. Falkenberg: Hur tillgänglig är demokratin?

3. ”Det är trögt att få gehör”

4. Gävle: ”Frågor om tillgänglighet handlar om hela samhället”

5. ”Generellt så är det lite segt”


 

Dan är aktiv i Hörselskadades riksförbund, HRF, och är en av fyra föreningsrepresentanter i det kommunala handikapprådet i Falkenbergs kommun, som träffas fyra gånger per år.

– Vi har också en referensgrupp som går igenom frågorna som skall upp i rådet. Där har varje handikapporganisation rätt att ha med en person, det brukar vara sju-åtta olika föreningar som är med där, berättar Dan.

Här talar man alltså inte om funktionshinderråd utan använder den äldre beteckningen handikappråd. Men det är inget som Dan upplever som något problem, att byta namn har enligt honom aldrig diskuterats i rådet.

Dan har också en del kontakt med andra av länets andra kommuner, man jobbar tillsammans i regionen för att det driva de här frågorna.

Hur går det då, får ni något genomslag?
– Nja, både och… generellt är det lite segt. Det är inte konstigt att den här kommunen går plus, och får överskott i budgeten, det som skall göras blir ju aldrig gjort, sammanfattar Dan.

Som exempel tar han det tillgänglighetsprojekt som har genomförts av kommunens tekniska nämnd:

– Målsättningen var att det skulle bli klart till 2010, men det tog åtta-nio år från inventering till färdig utredning, berättar Dan.
Han har också kunnat se hur kommunen rent allmänt har gått från att ha ett handikappolitiskt program till att ha sådana mål för var och nämnd, men menar att det har lett till att den kunskap som finns har blivit splittrad. En synpunkt som dock inte fått gehör hos kommunledningen.

Samtidigt vill Dan gärna betona att allt inte är negativt: det finns också goda exempel i kommunen på arbete för tillgänglighet och allmänt med frågor kring funktionshinder, det är bara svårt för sådana initiativ att få genomslag i den samlade planeringen.

Mycket av arbetet i rådet har handlat om fysisk tillgänglighet. En fråga, som Dan tycker att kommunen har skjutit ifrån sig, handlar om så kallade trottoarpratare, skyltar på trottoarerna utanför affärer och näringsställen.

– Den frågan har man lagt över på Innerstadsföreningen.. det är som om man skulle låta Taxi sköta hastighetsbegränsningarna, inte f-n gör man det, säger Dan Engberg.

Det har diskuterats att inrätta ett ungdomsråd i kommunen enligt samma mönster som handikapp- och pensionärsråd som finns idag.

– Men blir de bemötta på samma sätt som vi så lär inte ungdomarna orka vara med så särskilt länge, tror Dan Engberg.