Glad nyhet från myndigheten som gör sitt jobb

Äntligen utmanas de kommuner och domstolar som fräckt misstolkar lagar och skär ned sociala rättigheter.

FUB:s Stockholmsförening har gjort ett jätttejobb med att kartlägga brister i beslut när det gäller stöd enligt LSS och Socialtjänstlagen. De har publicerat alarmerande rapporter som tyvärr fått för lite uppmärksamhet.

Tydligen har det varit tabu att kritisera domstolar och jurister.
Men häromdagen kom ett glädjande besked.

Till slut, efter många exempel på uppenbara övertramp, lovar den statliga myndigheten ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, att utreda om det finns en ”rimlig förklaring” till anklagelserna om misstolkningar och bristfälliga beslutsunderlag.

”Domstolarna är sista ledet i vilket medborgarna kan få rätt mot en myndighet. Då måste domstolarna fullt ut korrigera de fel som myndigheter har gjort”, säger ISF:s generaldirektör Per Molander i en intervju. Det är bra med myndigheter som gör sitt jobb!

En stor del av denna rekordtjocka tidning ägnar vi åt Leva & Fungera, som stolta producenter av dess officiella mässtidning. Leva & Fungera är en värld av spännande prylar, möten och seminarier fyllda med kunskap. Ett besök på mässan sätter spår, det kan vi lova!

På sidorna 30–75 presenterar vi massor av förhandsnyheter inför mässan. Men ändå har vi bara skrapat på ytan.
Inget slår ett personligt besök i Göteborg den 16–18 april. Vi ser verkligen fram emot årets mässa och inte minst chansen att få träffa er läsare.

Denna rekordtidning rymmer mycket mer.Missa inte våra teman om studier respektive särskola. Här finns många praktiska tips om hur studier leder framåt och öppnar vägen till jobb och ett självständigt liv som vuxen.

Värdefull läsning är också Tema Kommu­nikation med bland annat en kurs i AKK, alternativ kompletterande kommunikation, en krånglig fackterm om kan behöva en vägledning!

Märta Tikkanen och dottern Sofia möter du i en stor intervju (sid 18) som rymmer många värdefulla insikter från ett långt och fortfarande händelserikt liv.

Trevlig läsning!