Glada Hudik inspirerar hela Norden

I slutet av oktober blev Sveriges riksdag knutpunkten för nordisk funktionshinder­politik. Nordiska rådet, de nordiska ländernas parlamentariska samarbete, höll möte i Sveriges Riksdag.

Ett sessionsevent arrangerades av den svenska delegationen, välfärdsutskottet och Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.

Glada Hudik-teatern gjorde ett avbrott i sin Sverigeturné med ”Trollkarlen från Oz”.

Skådespelarna Ida Johansson och Alexander Rådlund berättade om sin kärlek till gemenskapen i teatern och vilken stor betydelse den har haft för deras självkänsla och utveckling.

 

 src=
Ellinore Holmer sjöng ”Ljus blir till mörker” och ”Far dit ditt hjärta bär” ur Trollarlen från Oz.

Ellinore Holmer trollband publiken med sin sång och för varje uppträdande, för varje möte med en ny publik kommer Glada Hudik-teatern närmare sitt mål: Att förändra hela världens sätt att tänka, se och förhålla sig till utvecklingsstörda.

 src=Tjänstemän, parlamentariker och företrädare för de nordiska ländernas funktionshindersorganisationer – alla var de nyfikna på sessionseventet!

 src=Rún Knútsdóttir, ordförande för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder under 2014, med sina medarbetare från isländska välfärdsdepartementet.

Också Phia Andersson, Nordiska rådets nya vice president, var berörd när hon, som avslutning, lovade att arbeta för förändring:

– När vi går ut härifrån ska vi förändra, vi ska skapa förutsättningar för fler ungdomar att förverkliga sin potential.

 

 src=
Från vänster ser vi Nordens Välfärdscenters projektledare Terje Olsen, Lidija Kolouh-Söderlund, Anna Dahlberg, Ewa Persson Göransson samt Ingrid Burman från Handikappförbunden.
 

Evenemanget öppnades av Penilla Gunther, Nordiska rådets välfärdsutskotts nya ordförande, som välkomnade den förändrade synen på människor med funktionsnedsättning.
 

 src=
Skådespelarna Ida Johansson och Alexander Rådlund berättade om sin kärlek till gemenskapen i Glada hudik-teatern och vilken stor betydelse den har haft för deras självkänsla och utveckling.

Ingrid Burman, Handikappförbundens ordförande, betonade vikten av att bekämpa stereotyper och påminde alla att Danmark och Sverige har skrivit in i avtalen med public service-företagen att dessa måste samverka med funktionshindersorganisationerna.

Maria Montefusco, Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, berättade bland annat om projektet ”Synlighet i kultur och media för personer med funktionsnedsättning”. Evenemanget i riksdagen var en lämplig avslutning på det projektet.

 

 src=
Penilla Gunther är ordförande för Nordiska rådets välfärdsutskott.

 src=
Nordiska rådets nyblivna vice president Phia Andersson (S) var märkbart berörd när hon, som avslutning, lovade att arbeta för förändring: ”När vi går ut härifrån ska vi förändra, vi ska skapa förutsättningar för fler ungdomar att förverkliga sin potential.”

Medlemmarna i rådet är utsedda av respektive lands och självstyrande områdes regeringar och funktionshinderorganisationer. Uppgiften är att vara rådgivande om funktionshindersperspektiv gentemot det nordiska samarbetets alla politikområden.

Under mötesdagarna diskuterade man bland annat förslaget till Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinderssamarbete.

 

 src=
Ingrid Burman, ordförande för Handi­kappförbunden i Sverige och funktionshinders­organisatioenrnas representant i arbetsutskottet för ministerrådets funktionshindersråd, presenterade innehållet i Oslo­deklarationen. Deklarationen har skickats för ställningstagande till de nordiska kulturministrarna.

Man diskuterade även projektet Funktionshindersperspektiv, kön och mångfald, som pågår 2015–2017. Det syftar till ökad tillgänglighet på många områden och ett stärkt funktionshindersperpektiv i nordisk politik – bland annat med åtgärder mot könsrelaterat våld mot kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Den nordiska politiken ska stärka alla nordiska medborgares förutsättningar att delta i samhällslivet, oavsett funktionsförmåga.