Göran Hägglund räddar Barnombudsmannen

Göran Hägglund ger klart besked: Barnombudsmannen ska inte läggas ned. Han lovar också satsa på att FN:s barnkonvention ska få genomslag hos myndigheter och i kommuner.

Nyligen föreslog Statskontoret att BO skulle avvecklas trots att denna typiskt svenska inrättning har varit ett föredöme internationellt.

I helgen kunde socialminister Göran Hägglund lugna alla som oroat sig för en nedläggning, vilket skulle ha inneburit en försvagning av kampen för barns rättigheter.

– De senaste veckorna har det spekulerats i framtiden för Barnombudsmannen. Därför vill jag idag lämna tydligt besked, Barnombudsmannen ska inte läggas ned. BO är alltför viktig och kommer därför även i framtiden att ha en viktig roll i arbetet för att tillvarata barns rättigheter, skrev Göran Hägglund i Aftonbladet.

Göran Hägglund berättade också att han om några veckor reser till New York för att tala på FN:s konferens ”A World Fit for Children”.

– Där samlas under några dagar barnministrar från hela världen för att följa upp och fortsätta arbetet med att stärka arbetet för barns rättigheter. Ett av mötena kommer att samla barnombudsmän från hela världen för erfarenhetsutbyte och där kommer jag också att ha förmånen att tala.

– Även om problemen i Sverige inte är lika stora som de vi kan se i andra delar av världen så kan vi inte slå oss till ro. Den senaste tiden har vi upplevt flera svåra våldsdåd bland unga med dödlig utgång. Vi vet också att den psykiska ohälsan hos barn och unga är ett allt mer omfattande problem, och ibland har barn med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar svårt att få den hjälp de har rätt till.

– Här har vi förutsättningar att bli bättre. Barnkonventionen anger en miniminivå och Sverige har stora möjligheter att gå längre inom många områden. Det kräver att vi tillämpar ett tydligt barnperspektiv i de verksamheter där det som mest behövs – inom skolan, psykiatrin och socialtjänsten. Det kräver också att vi ser till att stärka, uppmuntra och stödja alla de som mest av allt kan hjälpa barnen – deras föräldrar. Men det förutsätter också en tydlighet i såväl styrning som organisation för att barnkonventionen ska få ett effektivt genomslag bland statliga myndigheter och på kommunal nivå.

Göran Hägglunds artikel i Aftonbladet finns att läsa här: http://www.aftonbladet.se/debatt/article1269642.ab