Gratis läkemedel för barn från januari 2016

Från och med januari 2016 införs gratis läkemedel för barn upp till 18 år.
Den satsningen utlovar regeringen idag i samband med att man presenterar nyheter i den ekonomiska vårpropositionen.

Reformen ska även omfatta asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, uppger regeringen i ett pressmeddelande.

Andra satsningar inom socialdepartementets område är höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar, utökad bemanning inom äldreomsorgen och investeringar i förlossningsvården.