Nyheter

Greger Bååth: Vuxenstuderande måste få rätt till stöd

greger baath spsm700 0

 

Även vuxenutbildningen måste ge extra stöd till elever som behöver det. Det kräver Greger Bååth, generaldirektör för SPSM, i en debattartikel idag.

– Alltför många elever lämnar skolan med ofullständiga betyg och utan att ha nått de mål de kunnat nå med rätt stöd. För dem är vuxenutbildningen en andra chans till vidareutbildning och arbete. Om det ska bli ett fungerande alternativ för studerande med funktionsnedsättning måste möjligheten att få specialpedagogiskt stöd stärkas, skriver Greger Bååth.

En lagändring kan krävas för att vuxenstudande ska få rätt till specialpedagogiskt stöd.

– En väg är att inkludera vuxenutbildningen i skollagen om rätten till särskilt stöd, skriver Bååth.

Han vill också se över regelverket kring studiemedel så att det blir mer flexibelt för personer med behov av särskilt stöd, så att de kan fullfölja sina studier.

Vidare vill Greger Bååth ge landets folkhögskolor tillgång till resurserna inom SPSM, Specialpedagogiskt skolmyndigheten.

– Folkhögskolorna tar emot en stor andel vuxenstuderande med funktionsnedsättning, skriver Bååth som motivering till förslaget.

Han menar att det saknas kunskap om studiesituationen för vuxenstuderande som behöver extra stöd. Därför drar SPSM igång en ny undersökning för att kartlägga behoven.

Men Greger Bååth vill inte vänta med insatser utan menar att man redan nu kan se till att vuxenstuderande får tillgång till extra stöd.

 

 

ANNONSER
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Etac Sulky R82 Cricket
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för STIL
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark