Grunden: Arbetslinjen är för vår skull!

Om man får rätt stöd kan man jobba som vem som helst. Det anser vi i Grunden, en förening för oss som kallas intellektuellt funktionshindrade.
Det skriver Emily Gunnarsson som är länsordförande för Grunden Västra Götaland i ett svar på Harald Strands tidigare debattartikel.

 

DEBATTARTIKEL. ”Anpassningen till arbetslinjen leder till ett mer meningslöst liv för dem som har daglig verksamhet. Att förberedas till ett arbete man aldrig kan få!” Så skrev Harald Strand i en debattartikel tidigare på Föräldrakrafts webb.

Men vi i Grunden, en förening för oss som kallas intellektuella funktionshindrade, säger att om man får rätt stöd kan man jobba som vem som helst.

Vi i Grunden undrar varför man ska gömma oss med funktionshinder på dagliga verksamheter, medan det finns många utan funktionshinder som också står utanför arbetsmarknaden men de ska samhället hjälpa att få arbete. Varför särbehandla?

LSS-lagen började arbetas fram 1993 och kom ut 1994. I lagförslaget står det att daglig verksamhet ska vara ett mellansteg mellan skolan och arbetslivet, men oftast hamnar vi på daglig verksamhet resten av våra liv. Direkt när man slutar särgymnasiet hamnar vi på daglig verksamhet och kommer aldrig därifrån utan fastnar hela livet.

Jag tycker att det är helt rätt att Socialstyrelsen och Riksrevisionsverket kritiserar, när Dagliga Verksamheter misslyckas med lagstiftningens avsikter. Meningen med daglig verksamhet är och måste vara att vi som har det ska lära oss saker och utvecklas så att vi kan få ett arbete. På samma sätt som alla  andra arbetsmarknads politiska åtgärder och insatser för arbetslösa personer utan funktionshinder.

Jag uppfattar Harald Strand i artikeln ”Arbetslinjen daglig verksamhet, för vems skull?” som att han tycker att det är viktigare att satsa pengar på att göra daglig verksamhet roligare men jag tycker att pengar och resurser i första hand ska användas till att hjälpa oss att få ett jobb, inte till att gömma undan oss.

Länsordförande i FUB Stockholm tycker att det ska vara roligare på dagliga verksamheter.  Däremot verkar han inte tycka att det är viktigt att hjälpa oss med daglig verksamhet att få ett riktigt arbete.

Jag, Emily, tycker att man så långt som möjligt ska fasa ut dagliga verksamheter, så vi får arbete och lön i stället för olika bidrag som sjukersättning, aktivitetsersättning och HAB-ersättning.

Stora delar av FUB försvarade institutionerna. Det förvånar oss inte att FUB idag försvarar dagcentrerna. Idag kämpar Grunden för att dagcentrerna ska bort så att även vi som har Daglig Verksamhet ska kunna ha vår sysselsättning på vanliga arbetsplatser tillsammans med alla andra som ingår i samhället. Även denna gång kommer historien att ge oss rätt!

Emily Gunnarsson
Länsordförande Grunden Västra Götaland