Gruppen funktionshindrade är osynlig igen!

Publicerat av
Harald Strand
Dela

Nu är det snart den stora valdagen! Jag har lyssnat på de flesta valdebatterna och partiledarutfrågningarna i olika TV. Ingen har där nämnt gruppen funktionshindrade och/eller LSS.

Jag har dessutom några kamrater som tagit som sin uppgift att fråga ledande politiker på ”torget”, både de som nu sitter i regeringen och tilltänkta ministrar i den andra konstellationen. De har frågat om hur de uppfattar LSS och livsvillkoren för de personer som omfattas.

Mina kamrater har rapporterat en beklämmande okunskap! Någon har svamlat om personlig assistans och om fusket i denna. Det är dessvärre så som de flesta av våra rikspolitiker uppfattar LSS. Dvs. att LSS är lika med personlig assistans och att fusket är omfattande.

Annons

En bedrövlig okunskap. Då det gäller som vanligt att om man är intresserad skaffar man sig kunskap! Och tvärtom leder ointresse till okunskap!

Varför är politiker ointresserade? Är det för att LSS bara avser en liten grupp och där dessutom bara två av tio kan rösta i valen? Eller är det för att gruppen på grund av sina funktionshinder inte syns och lätt kan glömmas bort? Det är ju precis därför LSS tillkom!

Jag får kanske inse att dagens politiker är historielösa om de handikappades historia. Den mörka historien för handikappade med någon form av utvecklingsstörning från förra seklet har de förträngt eller kanske inte alls hört om. Det är dock mindre än 50 år sedan dessa utvecklingsstörda barn och vuxna gömdes undan från samhället i olika typer av stora förfärliga institutioner. Jag kan rekommendera dem att läsa Karl Grunewalds bok ”Från idiot till medborgare – de utvecklingsstördas historia”.

Annons

Jag är rädd att dagens ointresse speglar samhällets attitydförändring till LSS personer liksom till andra personer som inte är ”perfekta”. I min värd tillbaka 30-40 år tiden. Vi ser konsekvensen av detta i den nedrustning av LSS som påbörjades 2008 i fortgår i en accelererad grad, utan att ansvariga politiker har reagerat, trots att funktionshinderrörelsen kraftigt och envist har påmint.

Eller kanske är det som en vän i FUB skrev i en (skämtsam?) kommentar till mitt inlägg i reclaimLSS om att funktionshindrade med aktivitets- och sjukersättning betalar mest skatt: ”Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.” (Matteus 13:12).

Min kamrat syftade på den ekonomiska situationen för LSS-gruppen, medan Matteus talade om ”himmelrikets hemligheter”.

Annons

Hjälp mig synliggöra de osynliga!

Annons

Artikeln publicerades 2014-09-08

Publicerat av
Harald Strand

Denna webbplats använder cookies.

Läs mer