Nyheter

Grusar förhoppningar om nödstopp

Besvikelse över regeringens nya assistans-besked
asaregner 9661 900

 

Förhoppningarna om ett nödstopp för indragningarna av assistans grusades på onsdagseftermiddagen. Det nya regleringsbrevet till Försäkringskassan innehåller inga förändringar som på ett tydligt sätt minskar risken för att kastas ur assistanssystemet.

– Det här var regeringens chans att stoppa det som pågått under hösten, där hundratals barn och vuxna fallit ur assistansreformen, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, i en kommentar.

– Det handlar fortfarande om att spara pengar, även om man nu kallar det särskilt fokus på timutvecklingen, säger Maria Persdotter.

Regeringen säger på onsdagen att man ”förtydligar målet för assistansersättningen” i det nya regleringsbrevet till Försäkringskassan.

– Jag har en kontinuerlig dialog med funktionshindersrörelsen om assistensersättningen. Alla personer som har rätt till stöd ska få det och ingen ska hamna mellan stolarna, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regleringsbrevet för 2017 har följande innehåll:

”Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska präglas av hög kvalitet och rättsäkerhet så att rätt person får rätt ersättning, såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet. Försäkringskassan ska verka för att utredningar, försäkringsmedicinska utredningar och läkarutlåtandena håller hög kvalitet. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen.”

Funktionshinderrörelsen har dock inte reagerat positivt.

– Det här är inget förtydligande, det är en ganska luddig upprepning av det gamla regleringsbrevet, säger Maria Persdotter.

I dagens pressmeddelande lyfter Åsa Regnér även fram några andra beslut som berör assistans.

Inget av dessa beslut innebär dock någon konkret förändring för alla de personer med funktionsnedsättningar som idag oroas av den ökade risken för avslag.

– Krisen är här och nu, det hjälper inte drabbade familjer att myndigheter får i uppdrag att göra analyser. Analys kan vara viktigt, men om myndigheterna ändå inte får i uppdrag att komma med förslag på förbättringar så kommer analyserna inte att leda till någonting. Och framför allt: det löser inte den krissituation som vi är i här och nu, säger Maria Persdotter.

 

Handikappförbunden: Agera nu

Handikappförbundens ordförande Stig Nyman är mer positiv till regleringsbrevet – men även han saknar det efterlysta ”nödstoppet”.

– Regeringen måste redan nu agera för att stoppa den pågående hanteringen av personlig assistans och LSS, där individer och familjer dagligen drabbas av orättvisa neddragningar och avslag, säger Stig Nyman.

Handikappförbunden säger samtidigt att regeringen tar flera steg i rätt riktning.

 

Fem åtgärder som Åsa Regnér lyfter fram i pressmeddelandet:

1. Konsekvensanalys av domar. Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska utreda konsekvenserna av domar från Högsta förvaltningsdomstolen som rör det ”femte grundläggande behovet”. Klart senast 15 december 2017.

2. Kommunernas stöd för egenvård. Socialstyrelsen ska kartlägga vilket stöd som lämnas av kommuner till personer med funktionsnedsättningar som har behov av ”egenvårdsinsatser”. Klart senast den 1 december 2017.

3. Anmälningsskyldighet vid indrag av assistansersättning. Socialstyrelsen och Försäkringskassan ska analysera om Försäkringskassan bör få en skyldighet att ”skyndsamt anmäla till kommunen när en person får indragen assistansersättning”.  Klart senast 1 september 2017.

4. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska redovisa en handlingsplan på hur man ska utveckla arbetet med tillståndsgivning och tillsyn av anordnare av assistans. Klart senast 28 februari 2018.

5. Inspektionen för socialförsäkring (ISF) ska analysera marknaden för anordnare av personlig assistans. Klart senast 15 december 2017.

 

 

ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för HD Motion
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Etac Sulky R82 Cricket
 • Annons för JAG
 • Annons för Särnmark
 • Annons för STIL
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Mini Crosser X

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *