Guide: Läkemedelsinformation och Fass.se

Vet du om att du alltik kan få veta senaste nytt om medicinen som du ger ditt barn? Titta  in på www.fass.se och utforska funktionen ”Min Fass”.

Nya grepp ger bättre läkemedelsinformation

Hur fungerar medicinen? Vilken nytta gör den och hur farliga är biverkningarna? Fler än någonsin söker svar på dessa frågor. Webbsajten www.fass.se har fler än fyra miljoner besökare varje månad.

Nu moderniseras den med personliga sidor där varje besökare kan få koll på de egna medicinerna. Nya ”Min Fass” har premiär under december.
De nya personliga webbsidorna kan bli till nytta för den som har mycket att hålla reda på. Om man dessutom är intresserad av att följa forskningen och annan utveckling på läkemedelsfronten finns ännu fler värdefulla funktioner.

Fass har länge varit den viktigaste informationskällan när det gäller läkemedel. Webbversionen, som lanserades för drygt sex år sedan, har blivit hejdundrande populär. Samhället har blivit beroende av Fass på webben, som aktivt används vid receptutskrivning.

Antalet besök är tio gånger fler än Läkemedelsindustriföre­ningen, LIF, hade räknat med. Just det, det är faktiskt läkemedelsföretagen själva som, genom sin branschorganisation LIF, står bakom Fass. Många tror att Fass produceras av Socialstyrelsen, men det är alltså tillverkarna som driver och finansierar.

Men trots att LIF är ”part i målet” har Fass etablerats som en självklar informationskälla för både läkare och allmänhet.
– Allt handlar om att ha en fullständigt öppen redovisning av läkemedel, tillgänglig för både vården och allmänheten, säger Per Manell på LIF.

Även nya Min Fass syftar till att öka tryggheten i användningen av läkemedel.
– Min Fass är fortfarande under utveckling och allt kommer inte att vara klart under december. Vi jobbar bland annat med att lägga in information om vaccinationer, som är ett område med många myter och där vi vill ge en saklig redovisning av det vetenskapliga läget, till exempel i frågan om man kan få ADHD av vaccinationer. Det blir klart en bit in på nästa år, säger Per Manell.

Fass.se utökas också kontinuerligt med utbildningsmaterial om läkemedel; om tillverkning, säkerhetskontroller, tidsaspekter etcetera. Detta görs i samarbete med apotekarstuderande och ska resultera i en möjlighet att gå en interaktiv utbildning på sajten.
– När det finns möjlighet att gå en kurs om läkemedel på Fass tror vi att många fler kommer att bli engagerade och det tror vi leder till en bättre läkemedelsanvändning, säger Per Manell.

Redan tidigare har man via sajten kunnat ställa frågor till tillverkarna men i vinter blir det även möjligt att chatta i realtid med läkemedelsbolagen.
De första chattarna kommer att öppna i början av 2008. Om man exempelvis läser om Alvedon på Fass.se kommer man att se om chatten är aktiv eller inte. Om chatten då är öppen kan man prata direkt med en representant för läkemedelsföretaget. Om chatten är stängd kan man ändå skicka en fråga till företaget och man slipper sitta i en telefonkö och vänta.
– Det här är kanske inte något som får en pensionär att hoppa högt men för föräldrar tror jag att det är jättebra. Sam­talen blir allt mer internetbaserade och vi anpassar oss, säger Per Manell.

Tack vare Fass.se ligger Sverige troligen längst fram i världen när det gäller läkemedelsinformation till allmänheten.
– Läkemedelsindustrins organisation i Europa kallar oss ”The Golden Standard” och vi har fått höga poäng hos EU-kommissionen, säger Per Manell.
Vilken betydelse tror du att Min Fass kommer att få?
– Det är ett sätt att myndigförklara patienten och hjälpa honom eller henne att ta hand om den egna läkemedelsbehandlingen.
Hur har ni gjort för att ta fram Min Fass?
– Vi har utvecklat funktionerna i samarbete med både patientorganisationer och andra. Vi får rikligt med synpunkter på Fass.se och allt tillsammans ledde fram till idén Min Fass. Vi har haft en panel av patientföreträdare som har testat olika prototyper, men vi hamnade rätt ganska snabbt. När Min Fass är klar kommer det i sin tur skapa nya idéer som vi tar in i vår vidareutveckling.

Filosofin är att ta väl vara på det faktum att Fass.se är så populär och väl använd. Genom nya funktioner ska Fass aktivt bidra till att förbättra säkerheten för patienterna.
Finansieringen har aldrig varit något problem med Fass och särskilt inte med tanke på hur populär sajten har blivit. Utvecklingsmöjligheterna är alltså utmärkta.
– Vi är mycket tacksamma för alla förslag som vi får från allmänheten, säger Per Manell. Vi tar emot alla förslag och analyserar dem seriöst. Många nya funktioner har kommit efter direkta önskemål från brukare och proffs. Vi har ständigt ett öra mot marken för att höra vad det finns för behov.
Läkemedelsföretagen lär inte dra ned på sin medverkan i Fass. 140 företag är idag med och för dem är det ett enkelt sätt att fullgöra myndigheternas krav på produktansvar. Fö­retagen är ständigt uppkopplade till Fass-databasen för att uppdatera informationen.

Trots att Fass redan idag kan tyckas ha det mesta inom läkemedelsinformation finns många utvecklingsprojekt på gång. Speciella Fass-terminaler med skrivare testas nu på vårdcentraler. Där kan man få upp information om ett läkemedel genom att rikta en streckkodsläsare mot förpacknignen.
Nya chattmöjligheter ser dagens ljus under 2008.

Vilka är de vanligaste önskemålen ni har fått?
– Det handlar om att kunna bokföra sina läkemedel och få varningar och annan information om läkemedlets egenskaper men också om att förpackningar byter utseende. Många vill också kunna ställa frågor till företagen på ett enkelt sätt. Formuleringarna om ett läkemedel är ofta en tolkningsfråga. Om det står i bipacksedeln att man ska undvika solljus kan det vara svårt att veta om man man måste ha helt täckande klädsel eller om man bara ska vara lite försiktig. Ibland har man formulerat sig alltför kortfattat och då är det viktigt att kunna fråga.

För många är det också viktigt att direkt kunna få information om nya forskningsrön – det blir möjligt om man registrerar sina läkemedel på Min Fass.
– Att kunna följa den kliniska forskningen är viktigt för många, säger Per Manell.
Någon revolutionerande förändring av det lite småtrista gränssnittet är dock inte på gång just nu.
– Det kommer att ändras lite grand när vi lanserar Min Fass men det blir en större förändring under 2008. Då kommer sajten att bli ännu mer lättnavigerad och det kommer att bli enklare att hitta information om bland annat barn och läkemedel.

Frågor och svar om Fass

01. Vad är det bästa med fass.se?

Fass ställer läkemedelsinformation till fritt förfogande för alla, oavsett om man är proffs eller allmänhet. Allt finns där. Även information som riktar sig till läkare och andra som arbetar inom vården är tillgänglig för allmänheten direkt på webbsidan. Som patient eller anhörig kan man alltså se samma information som läkaren. För att underlätta förståelsen finns ordförklaringar direkt tillgängliga. Svåra ord är klickbara och länkade till en förklarande text. Det är inga insnöade experter som skriver ordförklaringarna utan studerande på apotekarutbildningen i Upp­sala.
Sajten ser kanske lite tråkig ut (gränssnittet har några år på nacken) men är anpassat för att vara tillgängligt för alla (fass.se är en av de allra första sajterna som godkändes av Funka Nu). Man kan få sidan uppläst direkt i webbläsaren eller beställa hem sidan i punktskrift. Punktskriften måste beställas före klockan 12 ena dagen för att få utskrifterna i brevlådan nästa dag. Eftersom punktskriften är en ganska dyr tjänst (men gratis för användarna) ska beställningen godkännas av ett apotek.

02. Ska jag som privat­person läsa Fass?

Ja, varför inte? Uppenbarligen är Fass till nytta även för allmänheten. Annars skulle sajten inte ha mellan fyra och fem miljoner besök per månad. Det gör Fass till en av de största sajterna i Sverige alla kategorier. (Aftonbladet har dock tio gånger fler besökare.) Hela 40 procent av besöken på Fass.se görs troligen av privatpersoner.
Användningen har exploderat under senare år, trots att det inte förekommit någon aktiv marknadsföring. Nu har ökningen stannat av.

03.  Hur kan jag använda Fass.se?

Som förälder kan man ha nytta av Fass.se oavsett om barnen tar medicin eller inte. Här finns även en läkarbok som beskriver 300 vanliga sjukdomar.
En annan avdelning, som just nu byggs upp, handlar om framtidens läkemedel. Här redovisas forskningen inom ett hundratal områden och här kan man få en bra bild av vad som är på gång. Informationen om framtidens läkemedel kan vara av högsta intresse för den som har barn där man misstänker funktionsnedsättningar eller sjukdomar. Om man till exempel anar att barnet har ADHD eller diabetes finns intressant information om behandlingsmetoder, läkemedel och nyheter som är på gång.

04. Hur kommer ”Min Fass” att fungera?

När Min Fass lanserats kan man som förälder bokföra alla de läkemedel som ett barn använder. Om medicineringen är komplicerad eller är svår att hålla reda på kan man låta Min Fass skapa påminnelser som sänds via SMS till mobiltelefonen – ”Nu är det dags att medicinera”.
Genom Min Fass kan man även få rapporter om nya egenskaper som upptäcks och varningar om biverkningar. När något nytt har hänt kring den aktuella medicinen kan man få ett SMS.
Bästa finessen kanske blir en annan liten funktion. På Min Fass kan man lägga in uppgifter om vaccineringar, något som de flesta tycker är svårt att hålla reda på.

05. Vad skiljer Fass från bipacksedeln?

Informationen på fass.se är ofta densamma som finns i läkemedelsförpackningens så kallade bipacksedel. En viktig skillnad är att en bipacksedel kan vara gammal medan fass.se alltid har de senaste uppgifterna.
Bipacksedlarna har också väldigt liten teckenstil som är svårläst. Vill man ha en mer lättläst version kan man skriva ut informationen från fass.se.
LIF, som driver Fass, skulle helst se att Apotekets personal alltid erbjöd sig att skriva ut aktuell information från webbsajten när läkemedel lämnas ut, men så långt har Apoteket ännu inte velat gå i sin service. Men om du ändå vill ha en utskrift skadar det inte att fråga personalen på Apoteket om de kan hjälpa till med det.

06. Vem står bakom Fass?

Fass finansieras av läkemedelsföretagen själva, genom att de betalar avgifter till branschorganisationen LIF för att få vara med. Praktiskt taget samtliga läkemedelsföretag som är representerade i Sverige finns med.
– Det kostar några tiotal miljoner per år men är en mycket rimlig kostnad per besökare, menar Per Manell.
Inom budgeten ryms även 120 000 tryckta exemplar av Fass till landets alla läkare.
Även Patient-Fass trycks i en pappersversion, men bara vartannat år. En ny upplaga har precis kommit och väntas bli en säker julklapp i många familjer, den kostar 159 kronor och säljs på Apoteket.
En nyhet i årets Patient-Fass är att uppgifter om miljöklassificering av läkemedlen finns. I boken märks aktuella läkemedel med ett ”M” och för att få mer information måste man gå till fass.se.

07. Varför är informationen så svårbegriplig?

”Vi gör så gott vi kan”, brukar läkemedelsbranschen säga när man får kritik för svårlästa och tvetydiga informationstexter. Men kvalitén kan vara ganska skiftande, så en del företag har tydligen bättre metoder än andra. Organisationen Apotekarsocieteten anordnar varje år en tävling om bästa bipacksedel och 2007 tog Astrazeneca hem segern, sedan man lagt manken till och gjort informationen om Crestor extra begriplig.
– Bipacksedlar är ofta dåliga på att berätta vilken nytta ett läkemedel gör. Det finns ofta en förfärlig beskrivning av riskerna med medicinen medan man är dålig på att berätta varför det är viktigt att ta medicinen. Det är ju väldigt kontraproduktivt eftersom många sjukdomar inte ger symtom förrän det är för sent. Om du har lite lätt diabetes märker du kanske inte att kroppen belastas och försämras medan sjukdomen pågår, därför måste informationen motivera patienten att följa doseringen, säger Per Manell.

08. Är det inte bara förtäckt reklam?

En vanlig uppfattning är att läkemedelsbranschen försöker få allmänheten att använda mer medicin än vad som behövs.  Det är också en av förklaringarna till att branschen inte får göra konsumentreklam för receptbelagda mediciner.
Oavsett vad som är sanning och lögn i denna fråga kan man konstatera att alltför frikostig förskrivning förekommer men att det också är vanligt att man tar för lite medicin.

09. Kan jag läsa Fass i mobiltelefonen?

Precis som läkare och annan vårdpersonal kan även du som privatperson ha med dig Fass i en handdator eller läsa den direkt i mobilens surfprogram. Det är vanligare än man kan tro.
När handdatorversionen lanserades för tre år laddades Fass ned till inte mindre än 5 000 datorer på en månad och intresset har inte minskat sedan dess. Det är framförallt läkare som har Fass i handdatorn men inget hindrar att privatpersoner också laddar ned (men data måste i så fall uppdateras varje vecka, vilket är opraktiskt för de flesta).

10. Varför har läkemedelsföretagen egna sajter?

Läkemedelsföretagen har ett stort antal egna webbplatser med information om olika sjukdomar. Behövs de verkligen, om Fass nu är så bra?
Ja, det finns flera fördelar med företagens egna webbsajter om astma, diabetes eller vilken diagnos det nu kan handla om. Jämfört med Fass har dessa sidor ofta en bättre beskrivning av sjukdomen och annan information som kan vara till stöd för den drabbade och anhöriga.
De flesta av dessa webbplatser är granskade och godkända av branschorganisationen LIF, som har regler kring innehållets kvalitet som ska uppfyllas.
Företag som bryter mot reglerna kan få betala 100 000-tals kronor i böter till LIF.

11. Vad händer i framtiden?

LIF har planer på att utöka utbildningsmaterialet på Fass.se, för att öka förståelsen och engagemanget både hos vårdpersonal, patientorganisationer och allmänhet.
Informationen kommer också att bli mer och mer skräddarsydd för olika målgrupper. Ett aktuellt projekt är att ge ännu snabbare och kortfattad information till ambulanser under utryckning.
Äldres läkemedelsanvändning blir ett allt hetare område och där siktar LIF på att underlätta för vårdpersonal att göra snabba och säkra läkemedelsanalyser i handdatorer.

12. Barn och unga då? Vad gör läkemedelsbranschen för att förbättra informationen till dem och deras föräldrar?

Ett bra utbildningsmaterial för unga står högt på önskelistan och kanske kan det förverkligas under 2008. Det handlar i så fall om en presentera vanliga Fass på ett nytt sätt som passar unga. När detta förverkligas kommer det sannolikt att vara tillgängligt för alla på webben.
Per Manell på LIF hoppas också att Fass ska kunna dyka upp i många av de communities som finns på webben, till exempel Facebook och Second Life, låtsasvärlden på internet.
– Man ska inte bli förvånad om vi finns i Second Life i framtiden. Om vi ska kunna nå ut måste vi finnas där ungdomarna finns. Det förstod jag när Sverige för en tid sedan öppnade en ambassad i Second Life. Under 2008 ska vi göra en analys. Jag tror det kan vara realistiskt men vi måste också se till att kunna underhålla sajten.
Viktigast är att informationen blir lättare att förstå – oavsett var eller hur den presenteras – och där finns mycket jobb kvar. Information om forskningen blir också allt viktigare. I takt med att föräldrar och anhöriga får mer kunskap ökar intresset för att få veta vilka nya läkemedel som kan förbättra livsvillkoren. Och det är precis vad LIF också vill satsa på.

13. Vad ska man se upp med när ”googlar”?

Om du söker information på internet ska du noga kontrollera vem som står bakom informationen. Det finns många tveksamma avsändare från andra länder, ibland från personer som medvetet har gjort webbsidor som påminner om etablerade seriösa företag. Sådana sidor kan ibland även vända sig specifikt till svenska kunder.
Ett växande hot är handeln med läkemedel på internet, där risken för att bli lurad är stor (om man inte inte håller sig till Apotekets webbförsäljning). Den medicin man köper från oseriösa webbsajter kan vara felaktig – verkningslös eller rent av farlig på grund av föroreningar eller felaktig substans. Även om medicinen ifråga är äkta kan medicineringen bli helt fel, kanske livsfarlig, om den inte har verifierats av en läkare.
För föräldrar är det också viktigt att uppmärksamma barnen på riskerna med att köpa medicin på internet. Allt fler ungdomar tar onödiga risker genom att köpa medicin mot klamydia på webben. De tycker det är pinsamt att berätta för sina föräldrar och väljer därför att köpa medicin och behandla sig själva. Även riskabla bantningspreparat köps av unga på internet.
– Att ta bantningspreparat kan vara förenat med risker och kan sluta riktigt illa, men det bryr sig många ”internet­nasare” inte om, säger Per Manell.