Nyheter |

Guide: Vägar till skolnärvaro

Ur Föräldrakraft nr 4, 2019

Annelie Karlsson. Foto: Anna Pella|Annelie Karlsson. Foto: Anna Pella

Annelie Karlsson. Foto: Anna Pella.

I denna artikel

Allt fler skolor och huvudmän uppmärksammar och arbetar med insatser för att få tillbaka elever som stannar hemma från skolan, men fortfarande finns en stor och utbredd okunskap.

Vi reder ut frågetecknen tillsammans med Annelie Karlsson, specialpedagog och fortbildare, och förälder till barn med omfattande skolfrånvaro.

1. Vanliga missuppfattningar kring elever och föräldrar som kämpar för en fungerande skolgång?

Fram till för bara några år sedan fanns en utbredd tanke om att elever som stannade hemma hade föräldrar, i första hand mammor, som hade svårt att släppa greppet om sina barn, som lät barnet ”bestämma”. Man pratade om ”skolfobi” och att det kunde botas med kognitiv beteendeterapi.

Uppfattningar som ”om eleven bara skärper sig och biter ihop” eller ”det är klart att det är roligare att sitta hemma och spela” var vanliga. Om barnet hade en hemarbetande förälder ansågs även detta vara en förklaring. Många skolor ville heller inte ge barnet hemuppgifter av rädsla för att barnet då skulle tycka att det var för bekvämt och fortsätta vara hemma.

2. Vanliga varningstecken när ett barn riskerar att hamna i problematisk skolfrånvaro?

Många barn visar tecken redan i samband med skolstarten, för andra kommer de första tecknen under mellanstadiet. Då har de ofta kämpat länge, men kraschar när de kommer hem från skolan. Det kan yttra sig i att barnet har svårt att bli klar på morgonen, att barnet inte vill vara kvar på fritids, att barnet klagar på magont och huvudvärk och börjar gå hem från skolan.

Det börjar ofta med ströfrånvaro då och då, som så småningom blir ett mönster där barnet inte klarar av att gå till skolan vid till exempel schemabrytande aktiviteter, särskilda veckodagar, dagar då det är ett visst ämne eller prov. Många är också extra känsliga vid övergångar mellan stadier eller personalbyten av olika slag.

 

 

Beställ HejaOlikas nyhetsbrev

Sidor ur Föräldrakraft nr 4

Beställ senaste numret av Föräldrakraft

Bli expert på LSS med hjälp av LSS-skolan!

Skip to content