Partnerinformation

Gymnasiesärskola – vad händer sedan?

Vilken typ av sysselsättning leder gymnasiesärskolan till? Vilka faktorer är avgörande? Under hösten 2020 sände Misa det högaktuella webbinariet ”Gymnasiesärskolan - men vad händer sen?”

Webbinarium Särskolan och sedan

 

Misa har under hösten sänt webbinariet ”Gymnasiesärskolan – men vad händer sen?”

Webbinariet har presenterat aktuella studier av Magnus Tideman, professor i Handikappvetenskap, Jessica Arvidsson, fil. dr. i hälsa och livsstil med inriktning handikappvetenskap, samt Renée Luthra, doktorand i hälsa och livsstil med inriktning handikappvetenskap.

Aktuella frågor

Webbinariet har bland annat lyft fram:

* Vilken typ av sysselsättning leder en utbildning på gymnasiesärskolan till och vilka faktorer är avgörande för val av sysselsättning?

* Hur många är det som har fått en anställning efter gymnasiesärskolan? Och påverkar föräldrarnas utbildning och yrkesbakgrund möjligheten till att hitta en lämplig sysselsättning för den som har en intellektuell funktionsnedsättning?

* Hur fungerar samspelet mellan individen och stödsystemet, och får man det stöd man behöver?

Internationellt projekt

I webbinariet har även Viktor Jöhnk, affärsområdeschef på Misa inom LSS daglig verksamhet, deltagit och berättat om det internationella Erasmus-projektet STARS.

Kontakta oss för att se webbinariet

Om man som kommun eller skola vill ta del av webbinariet för att visa sin personalgrupp så kan man kontakta info@misa.se

 

Artikeln kommer från en samarbetspartner till HejaOlika. Den är ej producerad av HejaOlikas redaktion.