Gymnasiet där alla får en riktig praktikplats

Alla elever på Riksgymnasiet i Göteborg ska erbjudas praktikplats utanför skolan, som ett sätt att öppna upp arbetsmarknaden för ungdomar med fysiska funktionsnedsättningar.

– Den här gruppen är ofta ”för svår” för arbetsförmedlingen och ej berättigad sysselsättning enligt LSS, säger Emma Lyrdal.

Hon arbetar med praktikplatsprojektet som förbereder unga med rörelsehinder i Göteborg att möta den ofta tuffa arbetsmarknaden.

Det är kan vara näst intill omöjligt att få jobb efter studenten, om man inte fått chansen att praktisera utanför skolan. Men det är svårt att hitta praktikplatser, särskilt för unga som har stora funktionsnedsättningar.
Det hoppas Bräcke diakoni, som driver Projekt Praktikplatser vid Riksgymnasiet i Göteborg, ändra på genom att se till att ALLA elever på Riksgymnasiet erbjuds praktikplats.

Ungdomar med rörelsehinder är idag nästan osynliga på arbetsmarknaden.
– För många av dessa ungdomar som tagit studenten väntar ett liv hemma med personliga assistenter och önskan om ett arbete, säger Emma Lyrdal.
– Allt handlar om hur mycket egen kämparglöd man har för att man ska få en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, säger hon.

Satsningen på praktikplats till alla elever på Riksgymnasiet i Göteborg drivs av Bräcke diakoni som ett treårigt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden.
Eleverna får träna på att knyta kontakter med olika arbetsgivare redan under gymnasietiden.
Själva praktiken varierar från en vecka till två veckor eller en dag per vecka under ett antal veckor.
– Under praktiken kan vi inom projektet, elevassistenter eller elevhemspersonal följa med eleven som ett stöd. Stödet kan se mycket olika ut beroende på behov, säger Emma Lyrdal.

Många arbetsgivare har liten eller ingen erfarenhet alls av att möta personer med stora fysiska funktionsnedsättningar.
– Praktikplatserna och handledarna ser därför mycket positivt på att det finns personal som kan vara med och stödja såväl eleven som arbetsplatsen, säger Emma.

Det är 45 ungdomar på Riksgymnasiet i Göteborg (ett av fyra riksgymnasier runt om i landet) som berörs av projektet.
– De elever som haft möjlighet att göra praktik har alla varit positiva till de erfarenheter de fått. För en del elever har praktiken inneburit att de bestämt sig för att de inte ska arbeta inom just det området, medan andra bestämt sig för att det är just det som de ska arbete med.
– En praktik är så mycket mer än bara själva praktiken. Eleverna själva är delaktiga genom att delvis vara med och planera praktiken. De skriver en loggbok under själva praktiken och efter praktiken gör de en utvärdering.
– För många elever är det första gången de presenterar sig själv i ett personligt brev, de behöver tid att träna hur man kan uttrycka sig när man söker ett arbete, säger Emma Lyrdal.

Inför Leva Fungera Mässan i april har projektet ett samarbete med Svenska mässan.
– Vi arbetar för att elever få möjlighet att göra praktik på mässan som entrévärdar, scentekniker med mera. Vi ser med spänning fram mot denna vecka, säger Emma Lyrdal.

Projektet pågår till sommaren 2012, vad händer sedan?
– Vi i projektet arbetar tillsammans med Riksgymnasiets habilitering, elevhem och skola intensivt med att diskutera hur arbetet med praktikplatser ska se ut efter projektets slut. Det är många frågor som ska besvaras men vi hyser gott hopp att få fram en lösning. För eleverna är möjlighet till en praktikplats ovärderlig så det är angeläget att det prioriteras, säger Emma Lyrdal.