Habiliteringen utvärderar nya gåstolen

Under våren har två sjukgymnaster på habiliteringen i Kalmar gjort en utvärdering av den nya gåstolen.

I åtta veckor fick fem elever på Oxhagsskolan använda Movego två gånger varje vecka. Eleverna hade stegräknare på sig så att den fysiska aktiviteten kunde mätas och de filmades för att sjukgymnasterna skulle kunna se hur de upplevde det nya hjälpmedlet.

– Vi kan se att alla elever har uppskattat Movegon. Om man tycker att något är roligt blir man förhoppningsvis också mer aktiv, och Movegon är intressant eftersom den erbjuder en kombination av förflyttning och hopp, säger Kajsa Bergman, en av sjukgymnasterna.

Ett roligt hjälpmedel gör också att lusten att använda det ökar menar Kajsa Bergman, förutsatt att hjälpmedlet står framme och att de vuxna förstår och hjälper eleverna att använda det när känslan infinner sig. Precis som man själv får lust att dansa till en bra låt. Då vill man inte vänta till nästa.

– Alla barn behöver röra på sig, det gäller även barn med rörelsehinder. Skillnaden är att de här eleverna behöver hjälp för att göra det, kanske i form av hjälpmedel men det hänger också ofta på att en vuxen person förstår att eleven vill röra på sig och gör det möjligt.

Hon och hennes kollega har inte sett någon ökning av den fysiska aktiviteten hos barnen efter träningsperioden jämfört med innan, däremot var eleverna mer fysiskt aktiva under den tid de använde gåstolen. 

Även ledrörlighet, styrka och gångmönster undersöktes men där har sjukgymnasterna inte kunnat se några tydliga förändringar. Förutom detta har sjukgymnasterna bett föräldrarna skatta sina barns sömn- och smärtproblematik före och efter träningsperioden.

– Föräldrar till tre av eleverna har svarat på vår enkät och de har alla sett en liten minskning av sitt barns smärta och en tydlig förbättring av barnets sömn.