Habiliteringsersättning 2022 – tio kommuner kvar på skämslistan

Hur mycket statsbidrag har din kommun sökt till habiliteringsersättningen 2022? Nu har socialstyrelsen släppt listan över hur mycket statsbidrag landets kommuner har sökt och fått utbetalt.

Habiliteringsersättning är en ersättning som en person kan få för att hen deltar i daglig verksamhet. Det är kommunen som betalar ut ersättningen. Det finns ingen lagstadgad rätt till habiliteringsersättning. Ersättningen ses som ett sätt att stimulera den enskilde att delta i verksamheten. Storleken på habiliteringsersättningen varierar kraftigt mellan kommunerna, men en vanlig ersättningsnivå är 10-15 kronor per timme.

Sedan 2018 har regeringen årligen delat ut 350 miljoner kronor i statsbidrag för att locka fler kommuner att införa eller höja habiliteringsersättningarna.

Allt färre kommuner på skämslistan

Glädjande nog har bara ett 10-tal kommuner som har missat att ansöka denna gång, eller ansökt om mindre än det garanterade beloppet.

Skämlistan har krympt för varje år som gått med statsbidragen.

För fyra år sedan (2018) avstod var tredje kommun från statsbidraget, däribland socialministerns egen hemkommun. För tre år (2019) sedan var det 41 kommuner som helt avstod från statsbidraget, och ytterligare 33 kommuner som sökte mindre än det garanterade beloppet. Ett år senare (2020) var det sammanlagt 32 kommuner som inte ville utnyttja statsbidraget.

I år är det bara fem kommuner som helt tackat nej till statens gratispengar och har därmed går miste om hundratusentals kronor som skulle ha delats ut till deltagare på dagliga verksamheter:
Aneby (304.980 kr)
Avesta (645.839 kr)
Munkfors (206.310 kr)
Töreboda (556.139 kr)
Ydre (35.880 kr)

Ytterligare fem kommuner har sökt mindre än det garanterade beloppet. Det gäller följande kommuner:
Tjörn (har sökt endast 13% av garanterade beloppet)
Sunne (13%)
Kalix (28%)
Burlöv (39%)
Älvkarleby (97%)

Se hur mycket statsbidrag din kommun sökt

I tabellen nedan kan du kolla vad som gäller i just din kommun. Använd sökfältet överst, eller sökfälten längst ned i tabellen. Du kan också sortera kolumnerna.

wdt_ID Kommun Socialstyrelsens fördelning av statsbidrag (kr) Ansökt av kommunen (kr) Omfördelning av överblivna statsbidrag (kr) Utbetalt till kommunen (kr) Utbetalt jämfört med fördelningen
1 Ale kommun 995.669 995.669 18.671 1.014.340 102%
2 Alingsås kommun 1.847.818 1.847.818 18.671 1.866.489 101%
3 Alvesta kommun 609.959 609.959 18.672 628.631 103%
4 Aneby kommun 304.980 0%
5 Arboga kommun 421.589 421.589 18.672 440.261 104%
6 Arjeplogs kommun 26.910 26.910 18.672 45.582 169%
7 Arvidsjaurs kommun 233.220 233.220 18.672 251.892 108%
8 Arvika kommun 744.509 744.509 0 744.509 100%
9 Askersunds kommun 430.559 430.559 18.672 449.231 104%
10 Avesta kommun 645.839 0%
Kommun Socialstyrelsens fördelning av statsbidrag (kr) Ansökt av kommunen (kr) Omfördelning av överblivna statsbidrag (kr) Utbetalt till kommunen (kr) Utbetalt jämfört med fördelningen

Så mycket höjdes habiliteringsersättningen 2021

Hur har kommunerna använt statsbidraget? Tabellen nedan visas hur habiliteringsersättningen förändrats i de 176 kommuner som införde, höjde eller bibehöll den vanliga habiliteringsersättningen.

(Eftersom kommuner har betalat ut ersättningen på fler än ett sätt överstiger antalet svar i tabellen antalet kommuner som besvarat frågan.)

wdt_ID Typ av utbetalning Antal kommuner Medel ersättning 2020 kronor Medel ersättning 2021 kronor Förändring kronor Förändring %
1 Som heldags-ersättning 115 47 70 24 50%
2 Som halvdags-ersättning 85 29 44 15 51%
3 Som tim-ersättning 60 101 13 3 31%

Tabellen bygger på uppgifter från Socialstyrelsens redovisning av statsbidragen för 2021.

I tabellen ingår inte de 183 kommuner som istället betalade ut statsbidraget som ”extra habiliteringsersättning” utöver den vanliga habiliteringsersättningen.

30 av 350 miljoner delades aldrig ut till deltagare 2021

Om kommunen inte delar ut statsbidraget till deltagarna i daglig verksamhet ska statsbidraget återbetalas. Om man ser tillbaka på 2021 var det 129 kommuner som inte använde statsbidraget fullt ut, och därför måste återbetala sammanlagt 30 miljoner kronor. Totalt uppgår statsbidraget till 350 miljoner kronor varje år.

Exempelvis Kalix, Kil, Forshaga, Ljusnarsberg, Lomma och Håbo använde inget av det utbetalade statsbidraget, och måste betala tillbaka allt. (Vi återkommer med mer detaljerade uppgifter om vilka kommuner som fått statsbidrag men inte använt det.)

Varför använde kommunerna inte statsbidraget fullt ut?

Socialstyrelsen skriver att en stor andel (50 procent) svarade att deltagarantalet eller antalet närvarotimmar var lägre än förväntat vilket påverkade ersättningen till personerna och användningen av statsbidraget. Flera kommenterade att coronapandemin har bidragit till det låga deltagandet. Exempelvis nämndes att deltagare har valt att pausa sin insats eller att personer har valt att inte söka insatsen på grund av sjukdom eller smittorisk. Det finns också verksamheter som inte har kunnat verkställa nya beslut på grund av pandemin. En stor del av kommunerna har följt Socialstyrelsens förtydligade anvisningar för 2020 och 2021 och betalat ut ersättning till deltagare även om dessa har varit förhindrade att närvara i den dagliga verksamheten på grund av pandemin.

Liksom tidigare år uppgav även ett flertal kommuner (25 procent) att osäkerheten kring långsiktighet i bidragsgivningen har medfört att de inte har använt medlen fullt ut. Dessa kommuner har endast använt delar av medlen till att höja ersättningen till en nivå som kommunen själv klarar av att finansiera även utan statsbidraget. Därtill kommenterade några kommuner att de endast använt delar av bidraget på grund av att de varit osäkra på villkoren för användning av medlen eller att de redan anser sig ha en hög ersättning i jämförelse med andra kom-
muner.

4 av 10 kommuner höjde (eller införde) habiliteringsersättning under 2021

Socialstyrelsen skriver vidare att större delen av statsbidraget har använts för att bibehålla tidigare höjd nivå på habiliteringsersättningen.

I återrapporteringen fick kommunerna redovisa hur de har använt statsbidraget utifrån villkoren i uppdraget. Liksom föregående år framgår att kommunerna har använt merparten av medlen, 59 procent, för att bibehålla en nivå på habiliteringsersättningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget till personer som deltagit i daglig verksamhet enligt LSS. Därefter har 38 procent av medlen använts för att höja en låg habiliteringsersättning och en mindre del av medlen, cirka 3 procent, har använts för att införa habiliteringsersättning för målgruppen.

Läs mer hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsens webbplats finns mer om statsbidragen för habiliteringsersättning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.