Håkan vill inspirera och visa oss på möjligheter

Håkan Svensson kallar sitt företag för Hkan, för att påminna om att han kan, fast omgivningen inte trodde det.

Med sin föresläsning på hjälpmedelsmässan FRI 2014 i Malmö i november vill han inspirera och få var och en att ta vara på och göra det bästa av sina förutsättningar, med eller utan funktionsnedsättning.

Håkan, som idag bor i Gävle, föddes i Falun för 39 år sedan. Vid födseln fick han en CP-skada som fick människorna omkring honom att se hans begränsningar mer än hans möjligheter. I många år efter gymnasiet slussades han mellan olika praktiker och utbildningar som inte ledde någonstans, och det slutade med att han blev en ung vuxen med sjukbidrag.

Men han blev deprimerad av att göra ingenting, han kände att han vägrade att bli inlåst i något fack för funktionsnedsatta. Han ville skaffa sig en riktig utbildning och ett riktigt yrke.

– Eftersom jag av egen erfarenhet visste mycket om funktionsnedsättningar och hur kroppens funktioner påverkas så tyckte han att det låg nära till hands att satsa på att läsa till sjukgymnast, berättar Håkan.

När han tog sin examen 2006 var han troligen den ende examinerade sjukgymnasten med en cp-skada. Enkelt har det förstås inte varit, för han säger själv att det är armar och händer som han fysiskt har svårast med, medan gången inte vållar honom några större problem.

Så hur skulle det då kunna fungera att arbeta med händerna? Ja, det kunde man fråga sig, men Håkan har en förmåga att ta vara på möjligheterna och se det positiva i livet, och dessutom gärna med en god humor.

Så ett inslag i Håkans föreläsningar är när han berättar om konsten att undgå att peta ut ögonen på dem man behandlar… Det låter drastiskt men Håkan försäkrar att det får sin förklaring när man ser och hör honom föreläsa.

 

Foto
Håkan Svensson kallar sitt företag för Hkan, och i stället för cerebral pares läser han ut CP som cool and powerful. Ett handikapp erkänner han att han har, strax över 15 i golf.

 

När han började dela med sig av sina erfarenheter så insåg han att det fanns ett intresse för hans föreläsningar. Sedan han startade sitt företag 2009 har föreläsningsdelen vuxit, så att han idag i stort sett ägnar bara en dag i veckan åt själva sjukgymnastiken. Resten är föreläsningar, för proffs och amatörer, med och utan funktionsnedsättningar.

Målet är att inspirera och få människor att se fördelarna i livet, att tolka saker till ens egen fördel.

En av dem som har träffats i hjärtat är en annan proffsföreläsare, äventyraren Renata Chlumska.

”Att bestiga Mount Everest kändes plötsligt mycket enkelt jämfört med berg som Håkan bestigit”, var hennes kommentar. Den kan läsas på sajten hkan.nu där också Håkan berättar mer om sig själv och sina föreläsningar.