Hälften så många föds med vattenskalle

Vattenskalle har under de senaste årtiondena mer än halverats i Västsverige. Mycket av detta beror på att antalet barn som föds med ryggmärgsbråck kraftigt minskat. Samtidigt larmar forskarna om att en stor del av barnen som föds med vattenskalle riskerar att få utvecklingsstörning eller få svårare att hänga med i skolan.

Just nu pågår en internationell kongress om hydrocefalus, eller vattenskalle, på Svenska mässan i Göteborg. Där presenterade i onsdags professor Paul Uvebrant och neuropsykolog Barbro Lindquist sina utredningar som berör barn.

I västsverige har man noggrant följt förekomsten av vattenskalle de senaste 35 åren. Under dessa år har andelen barn som fötts med vattenskalle mer än halverats. Idag föds mellan 5 och 10 barn av 10 000 nyfödda barn med vattenskalle. På 70-talet föddes uppåt 15 till 20 barn per 10 000 levande födda. Minskningen beror till största delen på det minskade antalet födande av barn med ryggmärgsbråck, menar professor Paul Uvebrant.

– Barn som föds med ryggmärgsbråck drabbas nästan alltid av hydrocefalus, berättar Paul Uvebrant.

Men minskningen beror även på att fler för tidigt födda barn överlever. Barn som föds väldigt tidigt riskerar att få hjärnblödning, som är en av anledningarna till att nyfödda barn drabbas av vattenskalle. Paul Uvebrant berättar att man idag kan rädda barn som föds uppemot fyra månader för tidigt och att man nu hoppas kunna förbättra omhändertagandet av dessa barn så att de inte utvecklar en hjärnblödning.

Svårare att klara skolan
Samtidigt kommer en utredning som visar att barn som haft vattenskalle i större utsträckning riskerar att utveckla en utvecklingsstörning. En studie som omfattar 73 barn födda mellan åren 1989 och 1993 och behandlats för vattenskalle visar att en tredjedel av barnen haft en utvecklingsstörning. En tredjedel av barnen var normalbegåvade och den resterande tredjedelen var lägre begåvade, men hade ingen utvecklingsstörning.

Barnen hade överlag lättare att klara verbala tester, men svårare att hantera visuella uppgifter. Barbro Lindquist menar att detta kan bero på att barnens förmåga att tolka synintryck har påverkats på grund av vattenskallen. Barnen var duktiga på att prata och resonera kring problem, men hade svårare för att lösa praktiska uppgifter.

I en fördjupad studie av de drygt 30 barn som inte hade utvecklingsstörning kunde man se att alla barn hade problem med minnet. Både långtids- och korttidsminne verkar ha påverkats av vattenskallen. Något som också påverkats är beteendet. I en enkätundersökning svarar 67 procent av föräldrarna att deras barn till exempel är rastlösa, har fokuseringsproblem och koncentrationssvårigheter. Beteendeproblemet var vanligast hos barn med utvecklingsstörning.

Autism är mer än 20 gånger vanligare bland barn som haft vattenskalle, visar undersökningen. Hos 13 procent av barnen förekom autism, hos befolkningen i övrigt ligger siffran på 0,3 till 0,6 procent. Även här var autism vanligare hos barn med utvecklingsstörning.

Fakta vattenskalle:
Vattenskalle, eller hydrocefalus, beror på att för mycket vätska samlas i hjärnans hålrum. Det kan bero på att en missbildning, blödning, infektion, tumör eller andra skador stör vätskecirkulationen så att vätskan inte kan tas upp på ett normalt sätt.

Vattenskalle behandlas med shuntoperationer som innebär att man opererar in en plastslang med ventil. Från hjärnans hålrum förs vätskan till bukhålan eller till hjärtats förmak.

Idag överlever de flesta barn som föds med vattenskalle. Men många av dem får som följd av detta olika former av neurologiska funktionshinder som utvecklingsstörning, rörelsehinder, epilepsi och synskador.

www.sahlgrenska.gu.se