Hallå där Eva Cim von Greyers

Hallå där …. Eva Cim von Greyers, aktuell med ”Det här är boken som handlar om dig”!

Vad handlar din bok om?
Den här boken är ett sätt att hjälpa barn att prata om sig själv och sina svårigheter. Alla barn har en egen historia och rätt att berätta den. Här kan barnet få hjälp att göra sin egen berättelse, genom att rita eller skriva precis som hon eller han själv vill. Man kan ta några sidor i taget eller alla på en gång, antingen själv eller tillsammans med en vuxen.

Vem riktar den sig till?
Från början var den tänkt till barn med språkstörning, då den bygger på teckningar som kommit till tillsammans med min egen son som har denna diagnos, men jag tror att den kan hjälpa många barn som har svårt att uttrycka sina tankar och känslor i ord.  

Varför behövs denna bok?
Den ger föräldrar möjlighet att kommunicera med sitt barn, och den ger barnet en möjlighet att på sitt eget vis prata om det som är svårt. Jag gjorde boken till min son, men habiliteringen tyckte att den var så bra att den kunde hjälpa andra. Jag kontaktade tio förlag och fick napp direkt hos Nypon förlag som ger ut böcker om språkutveckling.

Vad hoppas du att den ska bidra till?
Jag hoppas att boken kan hjälpa så många barn och föräldrar som möjligt att förstå varandra, och på så vis komma varandra närmare. För barnet är det också skönt att få bekräftelse på att den vuxna vet, och att det svåra är något man kan hjälpas åt med. Jag upplever att min egen son har blivit mycket lugnare sen vi började prata om hans svårigheter.

Vem är du?
Jag är formgivare och illustratör, mamma till tre barn, bor i Stockholm och är extremt envis. Jag funderar just nu på att göra en uppföljare som riktar sig till syskon.