Hallå där… Göran Fredriksson

LSS-utredningen är det mest spännande som händer just nu för brukare och assistansföretagare.  Det anser Göran Fredriksson som är ordförande för assistansföretagen inom branschorganiationen Vårdföre­tagarna.

Han menar att brukarna ofta hamnar i kläm mellan de olika huvudmännen för assistansen, som gärna kastar över ansvaret på varandra. Plånboken vägleder alltför mycket.
– Att samla allt ansvar för den personliga assistansen hos en instans tror jag bara har fördelar för myndighet och brukare, säger Göran Fredriksson.
Han är dock inte lika övertygad som Sveriges kommuner och landsting att den bästa lösningen är att lägga över allt ansvar på staten.
– Problemet är mer komplext än så, säger han.

Systemet med olika huvudmän gör att privata assistansföretag får dubbelt så många kontaktytor att förhandla med. Det blir fler människor att ta hänsyn till, olika rutiner att anpassa sig efter och många olika starka viljor. Det kan bli enklare att nå ut till brukarna om assistansen hamnar på ett och samma bord.
– Det skulle antagligen leda till en större mångfald och det kan bara gynna brukarna, säger Göran Fredriksson.

Assistanskommitténs (nu omdöpt till LSS-kommittén) delbetänkande ”På den assistansberättigades uppdrag” 2005 föreslog:
• skärpt kontroll av vad assistansersättningen används till,
• tillsyn över alla som anordnar personlig assistans och
• krav på tillstånd för företag och kooperativ som utför assistans.
Dessa punkter välkomnar Göran Fredriksson som gärna ser en bättre kontroll av hur assistansföretagen använder pengarna.
– Det borde vara självklart att pengarna endast används till att förbättra assistansen, kompetensutveckling, administrativ kostnad och assistenternas lön. När LSS skrevs missade man att fokusera på assistansgivarnas ansvar, säger Fredriksson.
För att förbättra kontrollen kan man till exempel införa sanktioner för företag som inte sköter sig.
– Kanske borde assistansföretagen tvingas redovisa tydligare vart pengarna går, säger Göran Fred­riksson.

Däremot tror han att det vore farligt att införa detaljerade riktlinjer för hur assistansersättningen ska användas. Assistanskommitténs förslag om att minst 85 procent av assistansersättningen ska gå till den personliga assistentens lön tror han inte på.
– Varje brukare har olika behov och vi måste anpassa oss efter individen. Vissa brukares tillstånd kräver till exempel att assistenten får mycket mer kompetensutveckling. Det är viktigt för oss att kunna vara flexibla, säger Göran Fredriks­son.
Finns inga fördelar med att sätta en miniminivå på hur mycket av ersättningen som ska gå till assistenterna?
– Vi lever i ett samhälle med avtalsrätt och det finns kollektivavtal för personliga assistenter. Att arbetsmarknadens parter avtalar fram lönerna är en del av det svenska samhället. Jag ser ingen fördel med att personliga assistenter skulle ha en speciell minimilön, säger Göran Fredriksson.

En aktuell fråga är om assistenternas bakgrund kontrolleras för dåligt.
– Vi kräver att assistansföretagen använder sig av polisregisterkontroll för att få bort personer som misshandlar, sa Agneta Mbuyamba, ordförande för RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, efter den tragiska händelsen i Södertälje då en funktionshindrad flicka vanvårdades i hemmet och till slut avled.
Hennes pappa arbetade som hennes personliga assistent, men även som assistent för andra, trots att han flera gånger dömts för misshandel.
Hos de stora och etablerade assistansföretagen arbetar man i regel idag efter modellen att man ber om att personen som söker jobb visar upp sitt polisregister. Det är inget tvång för att söka jobb, men den som vägrar visa register misstänkliggörs.
– Eftersom en personlig assistent arbetar så nära brukaren är det oerhört viktigt att våra assistenter, i juridisk mening, är ”hela och rena”, säger Göran Fredriksson som menar att en skärpning i lagen inte vore fel.