Hallå där… Inger Jalakas!

Hallå där … Inger Jakalas, som skrivit boken ”Sex, kärlek och Apergers syndrom”!

Vad handlar din bok om?
Boken handlar om att lyckas i kärleksspelet om man är ung och har Aspergers syndrom. Att kunna tyda undertexter och subtila signaler, vad som sägs och inte sägs – är ofta just det som personer med Asperger har svårt för. Boken bygger på 15 intervjuer och ger handfasta råd i avsnittet ”Kärleksskola för Aspergare”.

Vem riktar den sig till?
I första hand till unga med Aspergers syndrom, men också till professionella. Detta är min andra bok i ämnet och min första bok: ”Nördsyndromet – allt du behöver veta om Aspergers syndrom” är en handbok för anhöriga, något som jag själv hade behövt när min egen son fick diagnosen Aspergers syndrom.

Varför behövs denna bok?
Min erfarenhet är att det är få kuratorer som vågar prata om de här frågorna, de vet helt enkelt inte vad de ska säga. Samtidigt känner sig många ungdomar ensamma i sina funderingar och tror att det bara är de själva som tänker och är på ett visst sätt.

Vad hoppas du att den bidrar till?
Jag hoppas att boken kan bli en igenkänning för många unga med Aspergers syndrom, samt att den kan leda till att fler professionella vågar prata om kärlek och sex. Ibland kanske det heller inte behövs så mycket för att gå från misslyckande till att lyckas i kärlekslivet, om man bara har någon att prata med.

Vem är du?
Jag är journalist och författare. Jag skriver fackböcker men även deckare, barnböcker och antologier. Jag har tre vuxna barn, bor i Göteborg och är hundmänniska – just nu är jag inne på min tredje hund.