Hallå skolministern – du glömde göra läxan!

Skolminister Jan Björklund uttrycker åsikter utan vetenskaplig grund. Om särskolan blir kvar ska även föräldrarnas rätt att fritt välja skolform permanentas, skriver föräldrarna Olle Ringström, Judith Timoney och Anneli Tisell.

Skolminister Björklund tycker att inkludering av barn med en utvecklingsstörning i den vanliga skolan är en vacker tanke som inte fungerar i praktiken. (SvD, 28 mars 2007).

Tur för Jan Björklund att han avslöjar sina högst ovetenskapliga åsikter på hemma­arenan – i ett internationellt sammanhang hade han blivit antingen utbuad eller utskrattad.

Flera decenniers forskning och praktisk tillämpning av målinriktad inkludering – främst i Kanada, USA, England och Australien – visar på klara pedagogiska, sociala och ekonomiska fördelar och många av dessa fördelar har redovisats i Carlbeckkommitténs utredning om särskolan. Men den har skolministern bestämt sig för att kasta i papperskorgen. Detta är minst sagt ett pikant sätt för en skolminister att hantera väldokumenterad kunskap.

Men trots det arroganta tilltal Björklund väljer att använda, så kvarstår frågan om valfrihet. Vi förutsätter att om särskolan ska finnas kvar så ska även föräldrarnas rätt att fritt välja skolform för sitt barn permanentas och att alla resurser följer med barnet till den skola föräldrarna väljer. Det är elevens utveckling och behov som ska vara i fokus, inte särskolans.

Många exempel på lyckad inkludering finns även här hemma i Sverige. Gör läxan Jan Björklund och besök dessa skolor, så kan du upptäcka hur en vacker tanke kan se ut i verkligheten!

Olle Ringström, Judith Timoney och Anneli Tisell
Föräldrar till inkluderade barn