Halland i bräschen för fritidshjälpmedel

Alla barn ska ges samma möjlighet att utvecklas oavsett vilka funktionshinder de har. Barn­hjälpmedel ska därför kompensera funktionshindret och främja barnets individuella utveckling. Så lyder den unika portalparagraf som antagits av landstinget Halland.

I Halland har man sedan länge fokuserat på barnens behov och utveckling. Här erbjuds alla barn med särskilda behov fritidshjälpmedel som specialanpassade gungor och cyklar. Det är inte fråga om givmildhet – man ser helt enkelt fritidshjälpmedlen som en del av habiliteringen, lika viktiga som en rullstol.
– Vi samarbetar aktivt inom hela landstinget och kommun- och landstingspolitiker sitter i en gemensam nämnd, berättar verksamhetschef Anna Kinch.

Det har gett resultat. Landstinget Halland var ett av de landsting som deltog i Hjälp­medelsinstitutets projekt Unga i focus är 2002 och då såg över sina regler. Landstinget ändrade tänket och började fokusera på skillnaden mellan barn och vuxna.
– Barn är så annorlunda jämfört med vuxna. De växer och förändras hela tiden och rör sig på ett helt annat sätt än vuxna – på golvet, i sandlådan, vid ritbordet, i skolan och på skolgården. Då krävs andra hjälpmedel, säger Gunilla Motin, en av de två barnhjälpmedelskonsulenterna som Halland har anställt.

Landstinget har startat upp två ”sakotek”, ett i Halmstad och ett i Varberg, dit familjer kan komma när som helst för att prova olika hjälpmedel.
– Den stora utmaningen är att få ut rätt information till föräldrar. Det är svårt som förälder att veta vilka hjälpmedel som finns, vilka som skulle kunna passa till ens barn och om man har rätt till det. Det är därför vi har startat Sako­teket, dit man kan komma för att prova och testa. Det gör även att vi märker vad som fungerar bra och vad vi ska köpa in till vårt basutbud, säger Gunilla Motin.
Nu efterlyser Gunilla Motin och landstinget Halland ett bättre utbud av barnhjälpmedel. Varför finns det inte leksaker ute i den vanliga handeln som även passsar barn med särskilda behov?
– Rollatorer spottas ut dagligen. Vi står inför en stor kull äldre och barnen glöms bort eftersom de är en sådan liten grupp i jämförelse. Fler specialanpassade hjälpmedel för barn vore fantastiskt bra, säger Gunilla Motin.

Hon efterfrågar även nya roliga fritidshjälpmedel till barnen. Skottkärror och dockvagnar som rollatorer vore något att utveckla.
– Tänk vad roligt om barnen kunde få springa runt med stabila skottkärror och dockvagnar istället för rollatorer! Då skulle både pojkar och flickor kunna känna mer delaktighet i leken, säger Gunilla Motin.
Idag erbjuds barn i behov av fritidshjälpmedel bland annat cyklar, gungor, selar för icke anpassade gungor och sandlådestolar.
Man kan även få köpa till exempel tandemcyklar och duettcyklar till en låg egenavgift, en tandemcykel går på 3 500 kronor.
– Då får man behålla cykeln och efter sju år erbjuds man köpa en ny för samma låga pris, berättar Gunilla Motin.
Man hyr även ut vissa säsongshjälpmedel, men det är något som man vill bli bättre på, enligt Anna Kinch.
– Vi vill utveckla utbudet kring fritidshjälpmedel. Vi ska alltid kunna erbjuda oss att hyra ut hjälpmedel, till exempel skridskor och pulkor, till familjer när de åker iväg på semester, säger hon.

Problem kvarstår. Marianne Gunnbros son är i behov av  hjälpmedel. Trots satsningen i Hal­land är hon missnöjd med väntetider och utbud.
– Basutbudet blir sämre ju äldre han blir. När han var liten fick han rullstolar med roliga saker på hjulen. Idag får han samma rullstolar, som inte längre passar honom i hans identitet som ungdom. Han skulle vilja ha en rullstol med snedställda hjul, men det kan han inte få eftersom det inte finns i basutbudet, säger Marianne Gunnbro.
Men hon menar att det är systemet det är fel på, inte arbetsterapeuterna. Hon efterlyser en större valfrihet och häftigare hjälpmedel till ungdomarna.
– Tänk om han kunde få en anpassad moped! Då kunde han få vara som alla andra ungdomar och slippa tröttna på tråkiga hjälpmedel, säger Marianne Gunnbro.