Han blåser till strid mot regeringens förslag till diskrimineringslag

”Det är oacceptabelt att frågan om tillgänglighet inte är färdigutredd
efter alla dessa år”, säger Handikappförbundens ordförande Ingemar Färm
som nu startar en namninsamling och kräver ett möte med Nyamko Sabuni.

Ingemar Färm uppmanar hela handikapprörelsen att delta i den nya namninsamlingen mot regeringens och jämställdhetsminister Nyamko Sabunis förslag till ny diskrimineringslag.

– Kravet är att brist på tillgänglighet ska föras in som grund i den nya diskrimineringslagstiftningen utan ytterligare fördröjning, säger Ingemar Färm. Sprid listorna och skicka dem med namnunderskrifter till Handikappförbunden. Handikappförbunden kommer att begära en uppvaktning för att överlämna listorna till Nyamko Sabuni.

Nyamko Sabuni har sagt att underlaget för att klassa bristande tillgänglighet som diskriminering har varit för dåligt. Hon säger att detta ska utredas separat under 2008.

Ingemar Färm har ingen förståelse för ministerns argument:
– Diskrimineringskommittén arbetade under fyra år och ansåg att brist på tillgänglighet skulle utgöra en grund för diskriminering. Redan år 2000 togs den nationella handlingsplanen för handikappolitik med den tydliga målsättningen att Sverige ska vara tillgängligt för personer med funktionshinder år 2010, säger Ingemar Färm.

Handikappförbunden har sammanlagt cirka 480 000 medlemmar.

Läs mer om namninsamlingen http://www.hso.se/start.asp?sida=10116