Nyheter

Han gör tummen ned för ny lag mot missbruk av assistansersättning


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Regeringens planer på att lagstifta bort missbruket av assistansersättning är i farozonen. LSS-kommittén har inte kunnat enas om hur det ska gå till.
– Det blir ingen lag i närtid, säger en ledamot.

Den 28 september kommer LSS-kommitténs ordförande Kenneth Johansson (c) att överlämna svaret på regeringens önskemål om att snabbt komma till rätta med stora kontantutbetalningar till brukare och annat missbruk.

Men kommittén har inte kunnat enas. Miljöpartiets representant Magnus Johansson har reserverat sig mot betänkandet och anser att regeringens direktiv har gjort det omöjligt för kommittén att ta fram ett hållbart förslag.

– Felet är folkhälsominister Maria Larssons. Egentligen är hela betänkandet en enda lång reservation mot regeringens direktiv, om man läser mellan raderna, säger Magnus Johansson till Föräldrakraft.

Enligt Magnus Johansson har LSS-kommittén tagit fram två modeller för att reglera penningtransaktionerna mellan assistansanordnare och personer som är berättigade till assistans. Båda modellerna innebär att det krävs särskilda skäl för att anordnare ska kunna betala pengar till brukare, men den ena är mycket restriktiv och den andra är generös.

Magnus Johansson menar att båda modellerna är omöjliga att genomföra och han säger sig vara övertygad om att ingen av dem kommer att förverkligas.

– Det är så mycket problem med båda modellerna och de ger väldigt liten effekt.

Som exempel på problem med den restriktiva modellen nämner Magnus Johansson att en stiftelse som har bildats med arvsmedel och som bedriver assistansverksamhet inte skulle kunna dela ut pengar till brukare, även om pengarna inte har med assistansersättning att göra.

– Det vore absurt och en mycket kraftig inskränkning i de assistansberättigades möjlighet att leva ett liv som andra, säger Magnus Johansson som påminner om att själva grunden för assistansverksamheten är att personer med funktionshinder har rätt att leva ett så normalt liv som möjligt.

Läs även Regeringen vill kunna kräva tillbaka felaktig assistansersättning och Missbruk av assistanspengar snabbstoppas

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för HEA Medical
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tidvis
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG
 • Annons för STIL
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Primass
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Fremia