Han hänger ut stat och landsting: Ni är sämst

Moderaterna lyfte fram offentlig sektors misslyckande när det gäller att rekrytera personer med funktionsnedsättning. Stat, kommuner och landsting fick hård kritik på debatten Vägen till arbete den 2 juli i Almedalen.
SKL valde att ducka – och uttrycka förhoppningar om att framtida satsningar ska lyckas bättre.

I juni presenterade Riksdagens utredningstjänst en alarmerande rapport om att myndigheter är mycket sämre än privata arbetsgivare på att anställda personer med anställningsstöd. Landstingen och staten hängs ut som allra sämst.

Rapporten hade beställts av Moderaterna.
– Vi ville gärna ha rapporten även om resultatet inte är någon nyhet, vi visste att småföretag är bäst på detta trots att offentlig sektor borde vara ett föredöme, säger Gustav Nilsson, M, ledamot av arbetsmarknadsutskottet.

– Med anställningsstöd finns enorma möjligheter att rekrytera. Det handlar om att ändra attityder, se människan och inte fokusera på problemen. Här har offentliga arbetsgivare en ordentlig hemläxa att göra. Alla kan bli bättre men det offentliga måste skärpa sig rejält, säger Gustav Nilsson.

Ingela Gardner Sundström från SKL gick inte i direkt svaromål på rapporten. Hon lyfte istället fram SKL:s överenskommelse med Kommunal om ungdomsanställningar med yrkesintroduktion.

– Vi har gått från noll till två, tre tusen. Det är inte så imponerande men vi har haft kort tid. Satsningen vänder sig till unga som står långt från arbetsmarknaden, där unga med funktionsnedsättningar är en grupp.

Hon hoppas att Funkautredningens förslag ska genomföras och ”kryddas med pengar” från regeringen.

– Då kan vi få många arbetsplatser för unga med funktionsnedsättningar. Om ett år tror jag att vi kan ha ett mycket bättre resultat för kommunerna när det gäller att bereda plats för personer med funktionsnedsättningar, sa Ingela Gardner Sundström.