Nyheter

Han kräver bättre bilstöd för att garantera trafiksäkerheten


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Det är oacceptabelt att personer med funktionsnedsättningar inte garanteras samma trafiksäkerhet som alla andra. Det anser Tomas Eneroth, ny vice ordförande i riksdagens näringsutskott. Han kräver en översyn av bilstödsreglerna.

Det är oacceptabelt att personer med funktionsnedsättningar inte garanteras samma trafiksäkerhet som alla andra. Det anser Tomas Eneroth, ny vice ordförande i riksdagens näringsutskott.

I en motion till riksdagen har Tomas Eneroth (s) krävt en översyn av reglerna för bilstöd, för att göra det möjligt för alla att åka trafiksäkert.

Förra veckan besökte Tomas Eneroth bilanpassningsföretaget Autoadapts anläggning i Lerum. Han uttryckte då förvåning över att Försäkringskassan inte har några riktlinjer för säkerhetskrav på bilar som byggs om för att användas av personer med funktionsnedsättningar.

– När det finns krocktestade lösningar är det oacceptabelt om vi inte kräver att dessa skall användas för att garantera de funktionshindrades säkerhet i trafiken, säger Tomas Eneroth.

Han är bekymrad över att det tar så lång tid att få bilstödsfrågor handlagda hos Försäkringskassans nya rikstäckande kontor i Västervik. En konsekvens av detta är att många får vänta lång tid på att få stöd för bilanpassning.

Tomas Eneroth är också bekymrad över att möjligheterna att söka nytt bilstöd om livssituationen förändras är så begränsade.

– Förutsättningarna att trots sitt funktionshinder fungera fullt ut som förälder – att köra sina barn till fritidsaktiviteter eller åka med familjen på semester – blir ordentligt begränsade, säger Tomas Eneroth.

Tomas Eneroths motion:
Nu gällande bilstödsregler innebär att man kan få bilstöd vart nionde år. Enda undantaget är om det är påkallat av medicinska skäl, trafiksäkerhetsskäl eller om bilen har gått mer än 18 000 mil. Däremot påverkas inte förutsättningarna för ny prövning av bilstöd om livssituationen förändras, exempelvis om man bildar familj och behöver en större bil. En person som i 20-årsåldern beviljas bilstöd som ensamstående har kanske sex år senare tre barn, men kan då likväl inte erhålla bilstöd eftersom den medicinska situationen inte förändrats och bilen ännu inte gått över 18 000 mil. Förutsättningarna att trots sitt funktionshinder fungera fullt ut som förälder – att köra sina barn till fritidsaktiviteter eller åka med familjen på semester – blir därmed ordentligt begränsade. Det är därför angeläget med en översyn av nu gällande regler för rätt till bilstöd. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Autoadapt har sin webbsajt på http://www.autoadapt.se

 

ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Primass
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Särnmark
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL