Han lovar tuffare tag om skolor drar in särskilt stöd

Utbildningsminister Jan Björklund är beredd till nya åtgärder om kommunerna inte ger alla elever ”rätt att utvecklas så långt det bara går”.
Det beskedet fick Agneta Luttropp (MP) som svar på oron för att elever som uppnår nivån godkänt går miste om särskilt stöd.

Den nya skollagen stärker elevernas rätt till särskilt stöd på olika sätt, bland annat genom att åtgärdsprogram nu kan överklagas.

Däremot har lagen fått hård kritik för att den ger intryck av att elever som klarar godkänt inte har rätt till särskilt stöd.

Miljöpartiets Agneta Luttropp befarar att den nya skollagens formulering i praktiken innebär att rätten till stöd får ett ”tak” vid nivån godkänt.
Hon hade därför, i en interpellation, frågat Jan Björklund vad han vill göra för att elever ska behålla rätten till stöd även över godkäntnivån.

– Om man sätter kravet så att man är nöjd bara eleverna klarar betyget Godkänd är risken att skolhuvudmännen slutar att ge det särskilda stödet när eleverna har uppnått det minsta kunskapskravet, sa Agneta Luttropp.

Jan Björklund svarade att skollagen är så ny att man måste vänta och se hur den fungerar innan man tar nya initiativ. Men han är inte främmande för en skärpning.

– Jag tror inte att någon uppfattar detta på det sätt som Agneta Luttropp befarar. Skulle det vara så är jag beredd att vidta åtgärder, för vår avsikt är precis densamma: att alla elever ska kunna ha rätt att utvecklas så långt det bara går, sa Jan Björklund.

Agneta Luttropp blev ”väldigt glad” över beskedet om att nya åtgärder kan komma.

– Jag har arbetat många år i många kommuner och sett att detta inte alls fungerar som det borde, och det är kanske det som gör att jag har en sådan stor oro över detta. Det handlar väldigt mycket, dess värre, om resurser.

– Om det finns en lag som säger att eleverna bara behöver nå upp till det minsta kunskapsmålet är det inte säkert att man fortsätter att använda sig av stödinsatser eftersom det innebär en kostnad. Den oron finns, men jag är glad att utbildningsministern uttrycker att detta är någonting som han kommer att följa, sa Agneta Luttropp.