Han protesterar mot hånskratten

– Vi blir besvikna, bestörta och känner oss blottade.
En debattartikel från Anders Peterson, ordförande för Riks-Klippan, väcker uppmärksamhet.

Debattartikeln handlar om Kalla faktas tv-program ”Avslag till varje pris”.

Där avslöjades att kommuner anlitar konsulter för att utbilda handläggare för att de ska bli bättre på att avslå ansökningar om assistans och andra stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har ännu inte kommenterat avslöjandet om att utbildare pratar hånfullt om personer med funktionsnedsättning.

SKL:s egen tidning Dagens Samhälle har dock i veckan publicerat Anders Petersons debattartikel under rubriken ”Tänk om någon annan skulle bestämma hur länge du får duscha”.

”Att leva med funktionsnedsättning och personlig assistans innebär att man ska blotta sitt liv för en LSS-handläggare. När vi då får höra att handläggare sitter och hånskrattar kring en så intim situation som duschning tar vi mycket illa vid oss”, heter det i debattartikeln.

Anders Peterson har skrivit debattartikeln tillsammans med övriga ledamöter i styrelsen för Riks-Klippan.

Riks-Klippan består av ledamöter med utvecklingsstörning och är en del av Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB).

Debattartikeln har blivit uppskattad av Dagens Samhälles läsare. I en omröstning på webben får Anders Peterson medhåll av nio av tio läsare.