Han vill ha ett lyft för särskolan

Nu kraftsamlar särskolan kring kompetens i hopp om att skapa en mer nyanserad bild av skolformen.
Det sker på konferensen ”Att leda särskola” som anordnas på Hotel Globe i Stockholm den 4 och 5 februari.

– De senaste åren har det varit så mycket diskussion om att felaktiga inskrivningar av elever att vi har tappat fokus på vad särskolan egentligen gör, säger Tage Gumaelius som är konferensansvarig.

Särskolekonferensen anordnas av Sigys, en organisation för skolledare i särskolan.

Inom Sigys känner man oro för att många har fått en felaktig bild av särskolan, sedan det avslöjats att några elever som hamnat på särskolan inte borde ha börjat där utan borde ha gått i den vanliga skolan.

– Särskolan har fått en elak stämpel – det har blivit som ett straff att gå i särskolan, vilket det inte ska vara. Det har varit jobbigt för alla som arbetar i särskolan. Det finns ingen tvekan om att de allra flesta gillar särskolan. Det är en viktig skolform och för många elever finns det inget alternativ idag, säger Tage Gumaelius.

Sigys hoppas att Skolinspektionen snart ska kunna presentera en klar bild av hur det har gått för de de elever som blivit felplacerade på särskolan.

– Det är väldigt viktigt att vi får veta hur det har gått för de elever som skrivits ut från särskolan. Har de fått det stöd de behöver? Visst ska man skriva ut elever som är felaktigt placerade men vi känner oro för vad som händer med dem sen. Särskolan har ändå varit en trygghet.

Tage Gumaelius gläder sig åt att möjligheterna till vidareutbildning för särskolans elever förstärks.

– Den nya yrkeshögskolan för särskoleelever är ett steg i rätt riktning, men än så länge finns den bara på någon enstaka ort. Det borde vara så att man i större utsträckning borde kunna gå vidare andra utbildningar efter särskolan. Det borde vara möjlighet att söka på fler sätt än med betyg, tycker Tage Gumaelius.

Konferensen Att leda särskola väntas locka cirka 170 rektorer och andra skolledare från hela landet.
Viktiga programpunkter är ”Rektor som pedagogisk ledare” och ”Rektorslyftet”, som båda handlar om att höja särskolans kvalitet.

– Särskolan är inte sämre än någon annan skolform, snarare bättre, men inom alla yrkesområden är det så att kvaliteten varierar. Därför är fortbildningen av rektorer viktig.

Intresset bland särskolorna är stort och enligt Tage Gumaelius är förklaringen delvis att särskolans medarbetare ofta är engagerade och har en humanistisk inställning.

– Särskolans skolledare är väldigt elevinriktade och angelägna om hur människor mår.

Inriktningen har ibland ifrågasatts – och särskolan har fått höra att man satsat för mycket på social träning. Kritiken har lett till att den nya gymnasiesärskolan, som infördes hösten 2012, har ökat fokus på yrkesutbildning.

– Särskolan har fått kritik för att syssla för mycket med sociala frågor, men om man inte klarar av att vara tillsammans med andra medarbetare på en arbetsplats ”ryker man” på en gång. I den nya läroplanen för gymnasiesärskolan finns inte så mycket om fritid och boende trots att detta är jätteviktigt för eleverna. Än så länge är det dock för tidigt att säga vilken betydelse detta får för eleverna, säger Tage Gumaelius.