Handikappförbund till attack mot regeringens ”jakt på sjuka”

Skendebatt om omfattande fusk. Misstroende. Kontroll. Godtycklig
indragning av försörjningen. Så ser situationen ut för personer med
kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Bakom beskrivningen står HSO Handikappförbunden som idag den 20 november drar igång en protestkampanj.

– Regeringen Persson utlovade att halvera ohälsotalet. Regeringen
Reinfeldt har lovat att minska utanförskapet. Ohälsan är fortfarande
stor och utanförskapet gäller fortfarande, säger Ingemar Färm,
ordförande för Handikappförbunden.

– Hittills har ingen regering gjort de nödvändiga satsningarna på
rehabilitering, habilitering och andra stödåtgärder som faktiskt kan
öka våra förutsättningar till arbete. Hittills har ingen regering
heller tydligt lyft fram personer med funktionsnedsättningar som en
resurs på arbetsmarknaden, säger Ingemar Färm.

Inom handikapprörelsen upplever allt fler att det pågår en ”jakt på sjukskrivna och förtidspensionärer”.
– Många har fått sin försörjning indragen, men får varken a-kassa eller
jobb. Försäkringskassans handläggning och beslut har brister i
rättssäkerheten. Ingen känner igen sig i beskrivningen som fuskare i
den allmänna debatten, säger Ingemar Färm.

Handikappförbundens styrelse ger nu sitt stöd till de protestaktioner som dragits igång i olika delar av landet.
– Vi vill nu få fler handikappföreningar att agera, säger Ingemar Färm.

Handikappförbunden har idag en ”manifestation mot jakten på
förtidspensionärer och sjuka” vid Mynttorget i Stockholm klockan 17.30.

Läs mer på Handikappförbundens hemsida på http://www.hso.se/start.asp?sida=9768