Handikappförbunden ger tummen upp för regeringen

I en första kommentar säger Mikael Klein, politisk chef på Handikappförbunden, att det var många positiva besked i regeringsdeklarationen.

– Stefan Löfven lyfter fram frågor om funktionsnedsättningar på flera områden, nu förväntar vi oss mer konkreta förslag, säger Klein.

– Jag tror att den nya regeringen har uppfattat att det finns stora brister inom våra områden, som man nu vill åtgärda. Den här regeringen har en tydlig sådan ambition.

Mikael Klein tror även att det blir ett relativt starkt socialdepartment, även om Annika Strandhäll, Gabriel Wikström och Åsa Regner samtliga är överraskande namn.

Det är dock ännu oklart om någon av dessa statsråd får ett tydligt ansvar för just funktionshinderfrågor. Några konkreta besked om att stärka LSS-lagen fanns inte heller.

– Det är också bra att Ylva Johansson blir arbetsmarknadsminister, hon är en av de mest erfarna i regeringen. Hon kan frågorna bra och har jobbat länge med dem.

Mikael Klein gillar även satsningen på flexjobb. Däremot saknade han besked om Funka-utredningens förslag.

– Jag tror och hoppas att Funka-förslagen fortfarande är levande och att regeringen höjer lönebidragen och ser över stödsystemen. Flexjobb är ett viktigt komplement till detta men kan inte ersätta förslagen i Funkautredningen, säger Klein.

Han är positiv till att Gustav Fridolin blir skolminister, men saknade konkreta signaler om satsningar på elever med funktionsnedsättningar.

– Men jag tror att Fridolin blir en bra skolminister. Han har erfarenhet av frågorna och både MP och S har tydliga ambitioner och vill förändra skolan, säger Klein.