Handikappförbunden kräver säkra flyktvägar

Stefan Löfven och regeringen måste uppmärksamma behoven hos flyktingar som har funktionsnedsättningar.
Det kräver Handikappförbundens ordförande Stig Nyman i en debattartikel.

Handikappförbunden stödjer det öppna brevet som European Disability Forum, EDF, har skickat till EU:s ledare. Där kräver man att EU agerar på ett humant sätt i flyktingkrisen.

– Allra värst drabbas barn, sjuka och personer med funktionsnedsättning. De som svårligen kan förflytta sig till fots, genom taggtråd och över hav. Det är också de som oftast lämnas kvar, med allt vad det innebär, skriver Stig Nyman.

Handikappförbunden kräver att Sverige ”omedelbart driver frågan om säkra och tillgängliga flyktvägar i EU”.

En viktig orsak till svårigheterna är transportörsansvaret inom EU. Detta innebär att det är transportören, alltså flygbolaget eller rederiet som får det ekonomiska ansvaret för resenären.