Handikappidrotten söker en ny ledare

Annika af Winklerfelt har lämnat jobbet som generalsekreterare för handikappidrottsförbundet SHIF/SPK efter mindre än ett år på posten.

– Nu inleds arbetet med att hitta en ny generalsekreterare som kan fortsätta utveckla och lyfta svensk handikappidrott ytterligare utifrån de fantastiska framgångar vi har haft under senare år både på bredden och toppen, lokalt såväl som internationellt, säger Torsten Karlsson, ordförande i SHIF/SPK. 

I väntan på att en ny generalsekreterare ska anställas leds förbundet av en grupp som består av följande personer:
Hans Säfström, sportchef, Susanne Möllberg, ekonomichef och Jonatan Sandberg, sportsdirector Special Olympics. För kommunikations- och marknadsfrågor ansvarar Henrik Hjelmberg.