Handikapprörelsen rasar över regeringens nya strategi för tillgänglighet

Handikapprörelsen rasar över regeringens och SKL:s nya strategi för för ökad tillgänglighet. Regeringen har fullständigt struntat i att samarbeta med handikapprörelsen, säger Handikappförbunden i en kommentar till strategin som Maria Larsson igår presenterade.

Den nya strategin för tillgänglighet saknar dessutom muskler, anser Handikappförbunden.
– Vi ser inga extra anslag utöver de 150 miljoner som kommer att användas för kollektivtrafiken, eller en skärpt lagstiftning generellt när det handlar om ett tillgängligt Sverige för alla, heter det i uttalandet.

Handikapprörelsen är mycket irriterad över att regeringens hälsominister Maria Larsson så starkt har betonat samarbete – samtidigt som Handikappförbunden anser att man helt lämnats utanför.

– Gång på gång hänvisade Maria Larsson under sin presskonferens tidigare till det breda samarbetet man har – och då menar hon SKL. Vår definition av ett brett samarbete är vidare, skriver organisationen.

Det är allvarligt att Handikappförbunden inte fått vara med i arbetet med att ta fram dennya strategin, anser organisationen.
– Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen, nämligen den egna erfarenheten. Vi är en kraft att räkna med, som helt förbigåtts. I den nationella handlingsplanen finns, precis som i FN-konventionen kring personer med funktionsnedsättning, uttryckt att det är av största vikt att samarbete sker med handikapprörelsen. På den punkten har regeringen brustit fullständigt, skriver organisationen.

– Handikapprörelsen får regelbunden information, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar till Föräldrakraft.

– Regeringen är mycket mån om att ha ett gott samarbete med handikapprörelsen. Därför började vi informera om det aktiva arbetet för bättre tillgänglighet redan när den interdepartementala gruppen tillsattes. Informationen har getts till Handikappdelegationen där många olika representanter för handikapprörelsen finns. Mig veterligen har inte en enda förfrågan kommit från handikapprörelsen om att ingå i den gruppen, säger Maria Larsson.

– Det är myndigheterna som måste sköta sina åtaganden när det gäller tillgängligheten och det är det vi försöker komma åt med strategin. Vi utgår också från att handikapprörelsen nu är aktiva ute i kommunerna och ytterligare skjuter på i detta viktiga arbete. Alliansregeringen har förstärkt de ekonomiska resurserna med 20 miljoner till handikapporganisationerna från och med innevarande år, vilket kan vara till hjälp i arbetet, påminner Maria Larsson om.

 

Handikappförbundens webbsajt finns på www.hso.se