Handisam ger en mörk bild – långt kvar till delaktighet

Om du har en funktionsnedsättning är risken tio gånger så stor att du drabbas av ohälsa jämfört med övriga svenskar.
Det visar Handisams lägesrapport som presenteras idag den 15 maj.
En rapport som nästan helt saknar ljuspunkter.

Det är en mycket mörk bild som målas upp av Handisam som är ett statligt organ för samordning inom funktionshinderpolitiken:

> 26 procent av personer med funktionsnedsättning har varit i ekonomisk kris. Det är dubbelt så stor andel som hos övriga.
> Var tredje kan inte handla i butiker på grund av bristande tillgänglighet.
> Nästan hälften har aldrig varit på något kulturevenemang.
> Var fjärde person har svår ängslan, oro eller ångest.
> Mer än hälften av alla svenskar med funktionsnedsättning saknar ett arbete.
> Det sociala deltagandet i åldrarna 16 till 64 år är bara hälften så jämfört med övrig befolkning.

Många problem grundläggs i unga år. En av förklaringarna är att 70 procent av grundskolor och 80 procent gymnasieskolorna har brister när det gäller att ge elever särskilt stöd. Det är tre gånger vanligare att barn med funktionsnedsättning utsätts för mobbning jämfört med övriga barn.

En annan tung förklaring är att personer med funktionsnedsättning reser mycket mindre än övriga på grund av brister i färdtjänst och kollektivtrafik.
– Att kunna ta sig till jobbet, skolan, fritidsaktiviteter, vänner och familj är en förutsättning för att vardagen ska fungera och att man ska må bra, säger Arvid Lindén, analyschef på Handisam.

Handisam har haft svårt att hitta några ljuspunkter, men ett par lyfts ändå fram av Arvid Lindén:

IT-utvecklingen har underlättat vardagen för många. Ett större antal tv-program görs tillgängliga för fler genom textning, syn- och teckentolkning.

– Det är också fler studenter med funktionsnedsättning som har kontakt med samordnare på högskolorna för att få stöd i att genomföra sin utbildning, säger Arvid Lindén.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet kommenteras rapporten av barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) och Carl Älfvåg, chef för Handisam:

– På område efter område är levnadsförhållandena sämre för människor med funktionsnedsättning. Deltagandet i sociala aktiviteter är lågt och var femte har ingen nära vän. Vi måste tillsammans skapa ett samhälle där alla får vara delaktiga, skriver de.