Hantering av bilstöd mål för JO-anmälan

Stil förbereder att JO-anmäla Försäkringskassan för dess hantering av bilstöd.
– Vi har ett ärende som dragit ut mycket på tiden, säger Mattias Sandström, jurist på Stil.

Flera personer har vänt sig till Stil, Stiftarna av independent living i Sverige – en ideell förening som hjälper personer med funktionsnedsättning, och berättat att deras ärenden hos Försäkringskassan har fungerat dåligt, till exempel att ärendena tagit mycket lång tid eller att det varit svårt att få kontakt med ansvariga personer.

Och speciellt är det ett ärende som gjort att Stil slutligen bestämt sig för att förbereda en JO-anmälan.

– Det har gått drygt ett år sedan den här personen fick beslut om att han tillhör den kategori som har rätt till bilstöd. Men sedan har inte mycket hänt. Handledare har bytts ut, flera har varit sjuka och då har kontakten handläggarna emellan varit dålig, varpå ärenden blivit liggande. När den här personen jagade på handläggarna fick han till slut ett muntligt besked av både chefen där och en handläggare om att ett beslut var att vänta vid månadsskiftet. Men ännu har han inte blivit tilldelat något beslut, säger Mattias Sandström.

Stil förbereder nu att i samarbete med NHR göra en anmälan till Justitieombudsmannen i fråga om Försäkringskassans handläggning av bilstödsärenden.

Stil uppmanar nu alla som upplevt att handläggningen av sin ansökan inte fungerar eller fungerat att ta kontakt med Mattias Sandström.