Här är de konkreta verktygen som leder till jobb

Nu kommer boken om den kanske mest framgångsrika metoden att öppna vägen till arbete för personer med funktionsnedsättningar.
Det är Misa som denna vecka släpper ”Tre steg till arbete”, som skrivits av journalisten Malena Sjöberg och medarbetare inom företaget.

Misa har länge använt sig av metoderna ISA, Individuellt stöd i arbete, och Supported Employment. Den nya boken beskriver hur det fungerar i praktiken.

Boken fokuserar på de konkreta verktygen och den arbetsprocess som används inom just Misa. Den vänder sig främst till personer som arbetar med att stödja människor på väg ut i arbetslivet.

– Första gången vi fått mod att skriva ner hur vi jobbar. ”Tre steg till arbete” är egentligen skriven för internt bruk men nu ska vi även sälja den externt, säger Lennart Jönsson, Misas grundare.

Mer information om boken finns på Misas hemsida på www.misa.se