Här är eleverna mer än välkomna

När vi träffas i slutet av mars har varuhuset två särskoleelever på praktik. Dessutom jobbar sedan flera år tillbaka en tidigare särskoleelev på varuhuset, som en daglig verksamhet.
Det får gärna bli fler, säger Paul Dino Larsson.

– Vi har verkligen goda erfarenheter av både daglig verksamhet, praktik och sommarjobb. Vi har ställt tre platser till förfogande inom daglig verksamhet, säger han.
Han uppskattar varmt att särskoleeleverna är så glada och positiva och dessutom vågar ta plats.
– De bjuder på sig själva och skapar en positiv bild för medarbetare och kunder. Plus att de gör en väldig nytta. De gör ”sin grej” förbannat bra, säger Dino och plockar fram en dekal med gröna, gula och röda gubbar.
– Vi vill ha gröna gubbar som sprider positiv energi, säger han och pekar på det glada gröna ansiktet på dekalen.

Positivt på flera sätt
För en Icahandlare som Dino Larsson är samarbetet med särskolan om praktikplatser och sommarjobb positivt på fler sätt.
Centralt har Icakoncernen tagit ställning för värdegrund som innebär att alla Icaaffärer ska ha medarbetare som har funk­tionsnedsättningar. Och Maxi Stor­marknad i Visby framhålls ofta som ett föredöme.
– Vi har inget ”skit i väggarna” eftersom vår stormarknad inte har varit igång så länge, vi fyller tre år i maj, säger Dino som en förklaring till att just denna affär ligger bland de främsta.
– Alla har en plats, fortsätter han. Våra medarbetare från särskolan är otroligt värdefulla för stämningen i butiksgänget. Det är häftigt att uppleva acceptansen för allas olikheter.
Både Dino och butikschefen Mats Jör­holt prioriterar arbetet med mångfald, men engagemanget beror inte på några egna personliga erfarenheter.
Dino minns dock hur han, som litet barn i Klintehamn, mötte många personer som hade Downs syndrom och andra funktionsnedsättningar på ett vårdhem i området.
– Det är så fantastiskt att de som förr satt på institution idag är ute i samhället och sprider så mycket glädje och energi. Vi vill ha ännu fler som medarbetare!
Och det gäller även sommarjobben.
– Ja, vi står med öppna armar och tar emot, säger Dino.

Handlar om något mer
Det handlar inte bara om att ta emot medarbetare vars kostnader täcks av särskolan eller olika stödformer.
– På sikt tror jag att fler företag öppnar plånboken och tar en del av kostnaderna, säger Dino Larssoon. Genom att anställa personer med funktionsnedsättningar blir det en annan stämning på arbetsplatsen. Men det är klart att det gäller att hitta rätt personer även på den här typen av anställningar.
Öppenheten är en bra marknadsföring för stormarknaden.
– Kunderna uppskattar det och det är viktigt för oss, säger Dino.

Ett större ansvar
Han känner också att han som en av Got­lands större arbetsgivare behöver visa ett samhällsansvar. Och det förväntar han sig även av andra arbetsgivare. Det finns många jobb i näringslivet som kan fungera för personer med olika funktionsnedsättningar, menar han.
– I en affär som vår kan det handla om att ha koll på en viss hylla eller ett visst sortiment. Även om någon vara skulle hamna fel ibland så är acceptansen och uppskattningen från kunderna stor.
Handeln är en viktig inkörsport till arbetslivet och totalt sett erbjuder Maxi Stor­marknad i Visby 100–120 praktikplatser årligen. Vidare får ett 80-tal ungdomar sommarjobb.
– Vi har ett praktikprogram som fungerar väldigt bra och som innebär att praktikanterna tas väl om hand. Och det ger oss världens bästa möjlighet att rekrytera till sommarjobben, säger Dino.
I arbetet med att ta emot praktikanter och rekrytera sommarjobbare integreras ungdomar med funktionsnedsättningar med andra ungdomar.

Bara början
Men Ica Maxi i Visby är bara i början av detta arbete med integration. Nu laddar man upp för ett nytt steg. Pär Johansson, ledare för Glada Hudik-teatern, har engagerats som föreläsare. Och nästa sommar kommer den uppskattade musikalen Elvis att ha nypremiär i just Visby!
– Vi vill verkligen se till att sprida kunskapen om vilka möjligheter som finns, säger Dino Larsson. Alla våra medarbetare är ambassadörer för olikheter och mångfald som bara berikar.
– Det skönaste är att man blir varm om hjärtat när man jobbar med detta, säger Mats Jörholt.
– Jag åker själv till New York i sommar för att vara med om uppsättningen av Elvis, säger Dino Larsson.

Tidigare erfarenheter
Det är inte bara på Ica Maxi som Dino och Mats har fått så positiva erfarenheter av medarbetare med funktionsnedsättningar. Det började när de tidigare drev andra butiker på Gotland.
– Jag blev kontaktad av en lärare som frågade om jag kunde ta emot elever från särskolan. Varför inte, tänkte jag. När jag sa ”ja” blev de överväldigade, de hade fått nej nästan överallt, säger Mats Jörholt som tog emot de första praktikanterna från särskolan på 90-talet.
För Dino Larssons del var det med viss tvekan som han integrerade dels invandrare, del personer med funktionsnedsättningar i Icabutiken i Hemse.
– Det var ju på landet, med många äldre kunder, beskriver Dino Larsson. Det var en barriär att ta sig över, men sedan blev de de mest omtyckta medarbetarna och ett samtalsämne i samhället.
Många arbetsgivare oroar sig för vad medarbetare och kunder ska tycka, men både Mats Jörholt och Dino Larsson gjorde snabbt erfarenheten att rekryteringarna förbättrade stämningen. ”Alla blev lite gladare.”

Lyft blicken
Vad tycker du att andra arbetsgivare ska göra?
– Lyfta blicken! säger Dino Larsson. Se hur samhället ser ut. Alla har en plats. Många har redan testat och det fungerar. Hitta arbetsgrupper som fungerar. Om du hittar medarbetare som gärna gör det monotona dag ut och dag in till 100 procent så blir det en bra affär. Gå och se musikalen Elvis, och bjud in Pär Jo­hans­son på föreläsning, han är en fantastisk inspiratör. +