Här är kommunen som vill klara målet om tillgänglighet

Snart är det bara tusen dagar kvar tills Sverige ska vara tillgängligt
enligt den plan som riksdagen har fastställt. Medan många kommuner ännu
ligger lågt satsar Sollentuna nu på att förverkliga målet.

– Människor med olika funktionshinder ska ha möjlighet att besöka
kommunens lokaler, så är det inte för alla idag. Ska det bli möjligt
måste vi veta vad som återstår att åtgärda och fatta beslut om
insatser, säger kommunalrådet Lennart Gabrielsson.

Plan- och fastighetsutskottet har nu beslutat utreda tillgängligheten i kommunens alla fastigheter.

{loadposition incontent}- En inventering av dels vad som gjorts, dels vad som kvarstår ska
redovisas senast i maj. Förslag på åtgärder och en tidsplan ska då
också presenteras för att vi ska nå målet att Sollentuna ska vara
tillgängligt för alla år 2010, säger Lennart Gabrielsson.

Sollentuna webbsajt finns på www.sollentuna.se