Här är våra krav på den nya regeringen – Funktionsrätt Sverige

Funktionsrättsrörelsen har tydliga krav på den nya regeringen.
Ett av de viktigaste: Bättre villkor för de nästan 170 000 personer som tvingas leva på 9 590 kronor i månaden före skatt.

– Vi hoppas att regeringsförklaringen ger oss besked om förändringar, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige.

Hon beskriver de viktigaste kraven på den nya Löfven-regeringen så här:

Mänskliga rättigheter

– Vi vill se förverkligandet av en oberoende MR-institution! Det är tio år sedan FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning började gälla i Sverige. Det innebär att staten har ett folkrättsligt åtagande att se till att rättigheterna efterlevs. För vår trovärdighet och för att säkerställa ett rättssäkert samhälle krävs oberoende granskning.

Jobb för funkisar

– Vi vill se skarpa förslag på hur fler personer med funktionsnedsättning ska komma i arbete. Vi vet att situationen inte påverkas av konjunkturen, utan måste adresseras på andra sätt. I överenskommelsen föreslås nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men personer med funktionsnedsättning ska uttryckligen inte beröras.

Sjuk- och aktivitetsersättning

– Vi vill veta hur den nya regeringen tänker förbättra livsvillkoren för personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan arbeta. Närmare 170 000 personer lever idag på sjuk- eller aktivitetsersättning på garantinivån 9 590 kr i månaden före skatt.

Samtidigt uttrycker Funktionsrätt Sverige oro för forsatta utredningar av LSS.

– Det riskerar att cementera den nuvarande situationen, säger Elisabeth Wallenius.

 

 

Fler artiklar om detta ämne