Här får Lina ett eget ombud

Ett eget ombud för alla unga som har funktionshinder. Det kanske låter som en dröm, men är verklighet i Uppsala.

Krångliga blanketter, svåra kontakter med vårdpersonal och problem att komma in i arbetslivet. Hindren kan vara många när man som ung ska ta sig ut i vuxenlivet – särskilt om man är funktionshindrad. Därför startas nu ett unikt projekt i Uppsala. Alla ungdomar mellan 16 och 25 år med fysiska och psykiska funktionshinder erbjuds ett ombud som kan hjälpa till med alla frågor, funderingar och problem som ungdomarna har.
Inom politiken har det talats om att personer med funktionshinder och sjukdomar borde få en slags ”lots” inom vårdkedjan. Nu ställer sig Uppsala i täten. Handi­kapp­förbunden i Uppsala har sökt pengar för ett treårigt projekt som ska göra det lättare för ungdomar att klara vardagens problem.
– Än så länge har vi tagit emot tio ungdomar som fått hjälp med att fylla i krångliga blanketter, hitta ett meningsfullt arbete och klara av kontakten med vårdpersonalen, berättar Elisabeth Axberg, projektledare och vice ordförande för Attention Uppsala.

Lina är 21 år och har adhd. Redan när hon var 16 år flyttade hon hemifrån och började klara sig själv. Hon är en smart tjej och har som mål att studera till ekonom. Men för Lina har det varit svårt att få saker gjorda, som att anmäla sig till skolor till exempel.
– För mig är det ett projekt att bara få hem blanketterna för allt. Sedan ska det fyllas i och när det är klart finns det ingen energi kvar till att faktiskt skicka iväg brevet, berättar hon.

För Lina har projektet betytt väldigt mycket. För några år sedan hoppade hon av gymnasiet och fångades upp av Elisabeth Axberg som då arbetade med projektet Fuma (Funktion, Mångfald, Arbets­marknad) i Uppsala, ett projekt med mål att hjälpa ungdomar med funktionshinder att komma ut i arbetslivet.
– Vi misstänkte att den hjälpen inte räckte. Inom Fuma vände vi oss till ungdomar som har rätt till LSS-insatser (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) men det är långt ifrån alla som kan behöva stöd. Ungdomar­na är också inne i en svår period av deras liv, då de kanske inte vill identifiera sig med ett funktionshinder. När ungdomarna nu kommer till mig frågar jag inte vad de har för funktionshinder, utan vilket stöd de är i behov av, säger Eli­sabeth Axberg.

Genom Fuma fick Lina hjälp med att söka vidare till Folkhögskolan i Uppsala och söka CSN-stöd. Nu besöker hon då och då Elisabeth Axberg för att få hjälp med telefonsamtal och att fylla i blanketter.
– Att stå i telefonköer är hur jobbigt som helst. Jag klarar inte av det, ger bara upp och lägger på. Men jag har lärt mig mycket av Elisabeth. Idag är det lättare att få saker gjorda, säger hon.

Ungdomar ger upp
Elisabeth Axberg menar att många av ungdomarna ger upp på grund av dåligt bemötande från personal. Senast hade Lina problem med För­säkringskassan. Hon får aktivitetsersättning och hade tappat bort sitt papper med information kring hur länge det skulle pågå.
– Jag ringde till Elisabeth och bad henne om hjälp och hon ringde Försäkringskassan åt mig, säger Lina.
När Elisabeth kontaktade För­säk­ringskassan fick hon svaret att ingen var på plats som jobbade med aktivitetsersättning. Efter att ha skickats vidare till många andra personer på För­säk­ringskassan fick hon svaret att alla papper var arkiverade och att det inte skulle gå att få svar på Linas fråga på flera dagar. ”Hon kan ju läsa själv på sitt beslut. Berätta för henne att hon ska hålla reda på sina papper”, fick Elisabeth som svar. Katastrof, menar Elisa­beth, tänk om Lina själv hade ringt.
– Jag hade ju för länge sedan tappat bort det papperet, säger Lina.

Vill bli uppringd
Lina har en egen idé om hur man skulle kunna förenkla för henne och andra som har liknande problem.
– Jag skulle önska att handläggarna på Försäkringskas­san eller CSN kunde ringa upp mig när det är dags att fylla i en blankett och ta det per telefon. Då skulle handläggaren kunna fylla i blanketten åt mig och det skulle inte bli några fel, säger Lina.

Nu kan alla ungdomar med någon form av funktionshinder i Uppsala vända sig till Elisabeth Axberg om de har någon fråga. Hon hoppas att detta ska hjälpa ungdomarna att bli mer självständiga och få ökat självförtroende.
– Vi har gjort en överslagsräkning på att det kan finnas ungefär 600 ungdomar i åldersgruppen med funktionshinder i Uppsala. Det är vanligt att man har låg självkänsla och kanske inte vågar fylla i blanketter själv. Vi vill pusha dem så att de vågar ta steget själva. Meningen är inte att man ska komma till ombudet hela tiden, utan när man känner att man är i behov av det, säger Elisabeth Axberg.
Ungdomar kan själv ringa till ombudet Elisabeth och boka in en tid. Målet är att man ska få en tid inom en vecka.
– Förhoppningsvis kommer vi att kunna hjälpa cirka 100 ungdomar per år.

Elisabeth Axberg pekar på att man borde bli bättre på ”vardagsutbildning” inom gymnasieskolan.
– Vi besökte tvåorna och treorna på gymnasieskolornas individuella program. Näs­tan ingen av ungdomarna visste vad A-kassa är. Ung­domar utan funktionshinder lyckas på något sätt finna den information de behöver, men de här ungdomarna har svårt för det och det är ingen som informerar dem, säger hon.

Tre år av ombudshjälp för ungdomarna i Uppsala väntar. Kommunen och landstinget stödjer projektet och Elisabeth Axberg hoppas att det ska ge så goda resultat att man om tre år kan få ett beslut om att göra tjänsten permanent.